OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน บุรีรัมย์ ร่วมมือ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดตลาดเชื่อมโยงสินค้า 2ประเทศ

จังหวัดบุรีรัมย์ จับมือ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงสินค้าของประชาชนทั้งสองประเทศ

เมื่อวันนี้(21 ก.พ. 62) เวลา 17.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายคิญ ญาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา  นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์   และหัวหน้าส่วนราชการ เปิดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ โครงการพัฒนาบริเวณด่านช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 -25 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขยายช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า เชื่อมโยงสินค้าของประชาชนทั้งสองประเทศ ตลอดทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน ผู้ผลิตด ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ และสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการของราชอาณาจักรกัมพูชา รวมกว่า 60 ราย เช่น ผ้าไหม ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง ผ้าฝ้าย ผ้าภูอัคนี สินค้าหัตถกรรม เครื่องเงิน เครื่องประดับ สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารท้องถิ่นอื่นๆ อีกจำนวนมาก มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียง นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดเจรจาการค้า การจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการกับนักธุรกิจทั้ง 2 ประเทศด้วย ส่วนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมและจับจ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชน และนักท่องเที่ยวสามารถไปชม และเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพราคาประถูกได้ที่บริเวณด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ไปจนถึงวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เดินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยการส่งเสริมให้จังหวัดที่มีฟื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา- ลาว –พม่า และมาเลเซีย มีช่องทางจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ การพัฒนาเพื่อขยายตลาดเชื่องโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ.

ใส่ความเห็น