พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่กระตุ้นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมรับท่องเที่ยว

จังหวัดบุรีรัมย์- พช

อ่านเพิ่ม

จังหวัดบุรีรัมย์ พช.บุรีรัมย์พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบาย

จังหวัดบุรีรัมย์ พช.

อ่านเพิ่ม

พช.คูเมืองประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์ เมื

อ่านเพิ่ม

OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน บุรีรัมย์ ร่วมมือ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดตลาดเชื่อมโยงสินค้า 2ประเทศ

จังหวัดบุรีรัมย์ จับ

อ่านเพิ่ม

เปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี “บ้านหลักศิลา” เยือน “ถิ่นหลวงพ่อแสง ผ้าไหมตีนแดง แหล่งเห็ดโคนเห็ดไคหอม”

เมื่อวันที่ 31 มกราค

อ่านเพิ่ม

สร้างชุมชนเข้มแข็ง พช.บุรีรัมย์ ปักมุด! เปิดชุมชนท่องเที่ยวบ้านถนนหัก OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม

อ่านเพิ่ม

  นักท่องเที่ยว ไทย ต่างชาติ สุดประทับใจ ร่วมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแสง อำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวา

อ่านเพิ่ม

  “โม.. ดอล เฮอย ปันเตียย..”บ้านตะลุงเก่า เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

เมื่อวันที่ 26 ธันวา

อ่านเพิ่ม