ททท. จัดกิจกรรม Chinese Market Insight เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากตลาดจีนแก่ผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์

ในวันที่ 14 มีนาคม 2

อ่านเพิ่ม

OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน บุรีรัมย์ ร่วมมือ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดตลาดเชื่อมโยงสินค้า 2ประเทศ

จังหวัดบุรีรัมย์ จับ

อ่านเพิ่ม