เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบรางวัลใหญ่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้แก่ผู้ถูกสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2562

วันนี้ (20 ก.พ. 62) เวลา 10.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีที่ได้ซื้อและถูกรางวัลฉลากกาชาดการกุศล ในการจัดงานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 11 -21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำฉลากการกุศลจำนวน 5,000 เล่มๆละ 20 ฉบับๆละ 100 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นการหารายได้ไว้ใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่างๆตามหลักมนุษยธรรม และหลักการของกาชาดสากล

สำหรับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ได้แก่ รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA Hilux Revo Double Cab ได้แก่ นายวิชัย คำยา ราษฎรตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน /รางวัลที่ 2 รถยนต์ ISUZU D-MAX Spacecab 1.9 Ddi ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์ ราษฎรตำเบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ /รางวัลที่ 3 รถเก๋ง MAZDA 2 ได้แก่ นางสาวพิทวรรณ วรรณปะเก ราษฎรตำบลห้วยหิน อ.หนองหงส์ และรางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110 I จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ ราษฎร อ.เมือง จ.สุรินทร์ /นางสาวนันท์นภัส ภูเวียง ราษฎรตำบลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง /นายสารวรรณ์ เปรมไธสง ราษฎรตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ /นางสาวประยง ธรรมดา ราษฎรตำบลห้วยสำราญ อ.กระสัง และนายสุพล วักไธสง ราษฏรตำบลทองหลาง อ.บ้านใหม่ชัยพจน์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ก็เพราะได้รับความร่วมเมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และการสนับสนุนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยกันสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการจำหน่าย และซื้อสลากกาชาดการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งเงินร้อยบาทให้กาชาด เงินทุกบาทสู่ผู้ยากไร้ “บุรีรัมย์” นับได้ว่าทุกท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธาในกิจกรรมสาธารณกุล จังหวัดบุรีรัมย์ และเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ /ข้อมูล เพจ : ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น