เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านดงยาง” ชมโบราณสถาน “ปรางค์กู่สวนแตง” เช็คอินต้นยางยักษ์ 300 ปี

 

นายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ร้อยตรีขุมทอง เลินไธสง ปลัดอำเภออาวุโส ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนนายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์        ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “หมู่บ้านดงยาง” “สีสันดงยาง มหัศจรรย์กู่สวนแตง”  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น ณ เวทีกลางหมู่บ้านดงยาง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2562 โดยมีนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายณภัทร กลางสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านดงยาง ชาวบ้านดงยางให้การต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว  สื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดี

“ศาลปู่ตา”

งานเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามประเพณี วิถีไทยพุทธ ซึ่งชาวบ้านดงยางถือปฏิบัติอยู่    เป็นนิจ และร่วมสักการะ “ศาลปู่ตา” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่เคารพนับถือของชาวบ้านดงยาง โดยชาวบ้านกันเชื่อว่า   “ปู่ตา” คือผีหรือวิญญาณของผู้นำหมู่บ้าน หรือบรรพบุรุษประจำหมู่บ้าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครอง ปกปักรักษาลูกหลานในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เชื่อว่าเมื่อบนบานขอพรปู่ตาแล้วจะได้ในสิ่งที่ปรารถนา  ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างที่อยู่ให้ปู่ตา เรียกว่า “ศาลปู่ตา”  หรือ “ตูบ” จากไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น โดยในช่วงเดือน 6 ของทุกปีจะมีพิธีไหว้ศาลปู่ตา มีเครื่องเซ่นไหว้ เช่น เหล้าขาว หัวหมู ไก่ต้ม หมากพลู บุหรี่ ถวายปู่ตา มีพิธีบายศรีปากชามโดย “ตาจั้ม” ซึ่งเป็นตัวแทนผีปู่ตา เป็นผู้กล่าวนำในการบูชาเซ่นไหว้

ปรางค์กู่สวนแตง

พร้อมนำชมสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านยงยางโดยนักเล่าเรื่องของหมู่บ้าน เช่น ต้นยางนายักษ์อายุกว่า 300 ปี ที่ยืนต้นเด่นอยู่กลางหมู่บ้าน รายล้อมด้วยต้นยางขนาดเล็ก – ใหญ่ อันเป็นที่มาของชื่อบ้างดงยาง เมื่อย่างเข้าฤดูฝน         ลูกยางนาจะร่วงปลิวไสวตามลมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ชมและศึกษาเรื่องราว      ทางประวัติศาสตร์ยุคขอมโบราณ ณ “ปรางค์กู่สวนแตง” โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อ  ของหมู่บ้านดงยาง และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณที่ก่อสร้างขึ้นในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 17  ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมขอมโบราณ ลักษณะเป็นปรางค์อิฐ 3 องค์  ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงฐานเดียวกันทั้ง 3 องค์  สร้างเป็นแนวตรง เรียงกันตามแนวทิศเหนือ – ใต้  หันหน้าปรางค์ไปทางทิศตะวันออก โดยทุกปีจะมีงานบุญ  บั้งไฟ และการแสดงแสง สี เสียง ณ ปรางค์กู่สวนแตง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม งานในครั้งนี้ ยังมีการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก จากฝีมือของกลุ่มอาชีพบ้านดงยาง สนุกสนานกับกิจกรรมการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน

ย่ำค่ำมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ผูกข้อต่อแขน” ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวตามประเพณีอีสาน  ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงชุด “รำวงออนซอนอีสาน” โดยนักแสดงบ้านดงยาง การแสดงแฟชั่นโชว์ “แต่ง 3 สไตล์ ผ้าไทย ลาว เขมร” จากนั้นเป็นพิธี เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงยาง “สีสันดงยาง มหัศจรรย์กู่สวนแตง” โดยนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ การแสดงและดนตรีขับกล่อมเฉลิมฉลอง ท่ามกลางการดูแล ต้อนรับจากชาวชุมชนบ้านดงยางอย่างอบอุ่น พร้อมเปิดบ้านพักโฮมสเตย์ให้ผู้เข้าชมงานและสื่อมวลชนได้เข้าพักด้วยบริการต้อนรับจากเจ้าของบ้านอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

กิจกรรมวันที่ 2 หลังจากที่รับประทานอาหารเช้า ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านดงยาง  เมนูขึ้นชื่อ เช่น        ปลานิลดงยางนึ่งสมุนไพร, หมกหมูสามชั้น ขาอ่อนนาง ใบไชยา, ไก่ใต้น้ำสมุนไพรใบไชยา, บัวลอยบวชมันก่ำมะพร้าวอ่อน ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เดินชมและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านดงยาง ชมธรรมชาติรอบ “หนองขาม” หรือหนองดอกบัวแดงที่จะบานสะพรั่งในช่วงหน้าฝน  ชม “นาแปลงใหญ่” เรียนรู้”ป่าชุมชน” ชมธรรมชาติและบรรยากาศของท้องทุ่ง ชม-ช็อปสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย  เครื่องจักสาน ตุงหลากสีสัน เป็นของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

ร้อยตรีขุมทอง เลินไธสง ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากผ่านภาคการผลิตและบริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว “แอ่งเล็ก” ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักและเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการ เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

“อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มีหมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 4 หมู่บ้าน     บ้านดงยางเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ที่อัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี อาหารการกิน ได้สัมผัสกับธรรมชาติของท้องทุ่งอีสาน ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมแล้วจะประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นี่คือ ปรางค์กู่สวนแตง โบราณสถานยุคขอมโบราณอายุร่วมพันปี มาเช็คอินและถ่ายภาพกับต้นยางยักษ์อายุกว่า 300 ปีที่น่าชมได้ยาก ส่วนผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะได้เรียนรู้การทำ “นาแปลงใหญ่” สัมผัสบรรยากาศของป่าชุมชน และมาเที่ยวบ้านดงยางต้องไม่พลาดอาหารพื้นถิ่นมีให้กินที่นี่ที่เดียว เช่น ปลานิลดงยางนึ่งสมุนไพร ที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีกลิ่นคาว ไก่ใต้น้ำสมุนไพรใบไชยา รวมถึงพืชผักสมุนไพรต่างๆ ที่นำมาปรุงเป็นเมนูเพื่อสุขภาพมากมาย จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนมาเที่ยวบ้านดงยาง  หมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ของเรา ซึ่งตอนนี้พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว”

ใส่ความเห็น