“เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมตลาดวนัมรุง และชมการแสดงแสง สี เสียง “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” ในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (30 มี.ค.61) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และมอบนโยบายการนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ที่ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปผลดำเนิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัด การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม การเกษตร

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไป ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเยี่ยมชมตลาดวนัมรุง และชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” และชมความงดงามขององค์ปราสาทพนมรุ้งในยามค่ำคืนจำลองเหตุการณ์พระอาทิตย์สาดส่องลอด 15 ช่องประตูในเวลากลางคืน ใช้แสงไฟย้อมสีองค์ปราสาท ภายใต้แนวความคิดเจิดแจรงแสงศรัทธา ซึ่งเป็นการย้อมองค์ปราสาทพนมรุ้งด้วย แสง สี ที่สวยงาม บรรยายบอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปชมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่เทิดภักดีองค์ราชัน/ ขบวนแห่เทพพาหนะประจำทิศทั้ง 10 /การแสดง Dimensional Mapping Light & Sound Show เรื่อง “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทหินพนมรุ้ง การแสดง Special Light Show ใต้แนวความคิดเจิดแจรงแสงศรัทธา ซึ่งเป็นการย้อมองค์ปราสาทพนมรุ้งด้วย แสง สี ที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัย จำลองแสงพระอาทิตย์สาดส่องลอด 15 ช่องประตูในเวลากลางคืน ชมและเลือกซื้อสินค้าตลาดอารยธรรมเรืองตระการตลาดวนัมรุง /ชมดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก

แหล่งที่มา: ปชส..บุรีรัมย์

 

ใส่ความเห็น