ตร.ร่วม ปกครอง อำเภอกระนวน  ตรวจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน ป้องปรามอาชญากรรม

ตำรวจ สภ.กระนวน ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน ตรวจกวดขันวินัยจราจร เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และ รักษาความสงบเรียบร้อยป้องปรามอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ เจ้าพนักงานจราจร สถานีตำรวจภูธรกระนวน ตั้งจุดตรวจ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกในเชิงบวก ด้วยการให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และ ดูแลความปลอดภัยประชาชน ให้สัญจรเดินทางอย่างปลอดภัย โดยมี พนักงานฝ่ายปกครอง นำโดย นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และ ป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นมาตรการกวดขันวินัยจราจรตามวาระของจังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น