เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านกู่ฤาษี” เที่ยว “ปรางค์กู่ฤาษี” ย้อนรอยอารยธรรมขอม ชม “มหัศจรรย์พญานาค”

เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกู่ฤาษี” ณ ศาลาประชาคมบ้านกู่ฤาษี ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี นายศักดิ์ชาย  เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง (อบต.) นายกเทศมนตรี กำนัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายอุดม สอนอก ผู้ใหญ่บ้านกู่ฤาษี ชาวบ้านกู่ฤาษีให้การต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดี

          นายศักดิ์ชาย  เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

งานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกู่ฤาษี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 เริ่มจากการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยนักเล่าเรื่อง จากนั้นร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนบ้านกู่ฤาษีด้วยรถอีแต๋น และซาเล้ง เริ่มจากวัดป่าส้มป่อย – กู่ฤาษี สถานที่ทางธรรมชาติที่สงบร่มรื่น สวยงาม แวะสักการะหลวงพ่อโสธรจำลององค์ใหญ่ที่สุดของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จากนั้นแวะบวงสรวงบูชาพญานาคราชโคตะนาคา ณ บริเวณศาลาพญานาคราช ด้านหลังเป็น “สระพญานาคราชโคตะนาคา” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนท่องเที่ยวบ้านกู่ฤาษี มีเรื่องเล่าว่าเดิมเป็นหนองน้ำเล็กๆ “ตาจั้ม” ตัวแทนผีปู่ตาได้นิมิตเห็น หลวงปู่เกล็ดแก้วนาคราช มาจากแม่น้ำโขง เห็นว่ามีหนองน้ำแห่งนี้จึงได้มาพักอาศัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีพญานาคที่ชื่อว่า “โคตะนาคา” เป็นองครักษ์ ในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลเข้าพรรษาบริวารของท่านจะมาสถิตอยู่เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้สักการะ บนบานศาลกล่าวให้ได้สิ่งที่ปรารถนา ตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีผู้พบเห็นพญานาคปรากฏกาย บ้างเล่าว่าในช่วงกลางคืนเห็นเป็นลำแสงอยู่ใต้น้ำ ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธา มากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ รวมถึงชาวบ้านจากที่อื่นที่ทราบข่าวมากราบไหว้ บนบานศาลกล่าวอย่างไม่ขาดสาย ทำให้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านกู่ฤาษีเป็นที่รู้จักมากขึ้น

   นายอุดม สอนอก ผู้ใหญ่บ้านกู่ฤาษีจากนั้นนักเล่าเรื่องชุมชนยังนำชมและสัมผัสธรรมชาติรอบหมู่บ้าน และชม “ลำสะแทด” ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนที่อาศัยลำน้ำแห่งนี้ในการทำเกษตรกรรม และอนาคตมีแผนจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของชุมชน ก่อนจะไปเที่ยวชมโบราณสถาน “ปรางค์กู่ฤาษี” ศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ที่สะท้อนถึงศิลปะและอารยธรรมขอมโบราณ เป็นโบราณสถานก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นหนึ่งในอโรคยาศาล (สถานพยาบาล) ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วย ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของบ้านกู่ฤาษี อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ชมการละเล่นพื้นบ้าน ในงานมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นบ้านกู่ฤาษีซึ่งเป็นเมนูพื้นถิ่นบ้านกู่ฤาษีที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิ ก้อยสุกปลาดุกนา แกงบอน แกงจืดไหลบัว ต้มไก่บ้าน

 

           “ปรางค์กู่ฤาษี” 

ย่ำค่ำก่อนมีการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน การแสดงชุด “รำบวงสรวงปรางค์กู่” โดยนักแสดงของหมู่บ้าน พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกู่ฤาษี โดยนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  การแสดงดนตรีและกิจกรรมเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมงานและชาวบ้านกู่ฤาษี พร้อมเปิดโฮมสเตย์ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวเข้าพัก ซึมซับบรรยากาศวิถีชุมชนของคนบ้านกู่ฤาษี ก่อนเดินทางกลับ

สระพญานาคราชโคตะนาคานายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวว่า  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากจากภาคการผลิตและบริการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน  หรือท่องเที่ยว “แอ่งเล็ก”ซึ่งมีเสน่ห์และอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักและเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยว พร้อมกับพัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการท่องเที่ยวของชุมชน โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการ เพื่อให้เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถขายได้โดยไม่ต้องนำออกไปขายนอกชุมชน ทำให้ชาวบ้าน และชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

 

“บ้านกู่ฤาษีเป็น 1 ใน 4 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ เช่น ไทยลาว ไทยโคราช เขมรสูง ไทยเดิ้ง ใช้ภาษาไทยโคราชเป็นภาษาถิ่น ซึ่งเป็นเสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวชมก็คือ ปรางค์กู่ฤาษี โบราณสถานยุคขอม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านกู่ฤาษี และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ของเรา  นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัส เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนอีสานดั้งเดิม มาชิมอาหารพื้นถิ่นของคนบ้านกู่ฤาษีที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมา

เช่น ไหลบัว บอน ปลาตามธรรมชาติ ตลอดจนพืชผักสมุนไพรต่างๆ มาทำเป็นอาหารหลากหลายเมนู  อย่างเช่น ก้อยสุกปลาดุกนา  แกงไหลบัว แกงบอน มีสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถซื้อหาไปเป็นของฝากของที่ระลึก จึงถือโอกาสเชิญชวนมาเที่ยวบ้านกู่ฤาษี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ของเราครับ ” นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์กล่าว

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ใส่ความเห็น