นักท่องเที่ยวชมสวนมัลเบอรี่ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านหนองบัว อำเภอปะคำ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยได้รับเกียรติจาก นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอปะคำ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมมี นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ พัฒนาการอำเภอปะคำ นายเดโช​ วันทนาพิทักษ์​ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวบ้านหนองบัว นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ร่วมเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในครั้งนี้.

    พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านหนองบัว อำเภอปะคำ

  นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ พัฒนาการอำเภอปะคำ

โดยการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวโดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาให้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้านหนองบัว ได้พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านหนองบัว ได้แก่ สักการะบูชาสมเด็จองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑  และไหว้พระ รับน้ำพระพุทธมนต์ บริเวณสวนป่าชุมชน ณ วัดหนองบัวทอง ชมสวนมัลเบอรี่ บ้านชาวนา ถ่ายภาพจุดแลนด์มาร์คบ้านหนองบัว บ้านขนม และ เยี่ยมชมลานกิจกรรมหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าของที่ระลึก ชมการแต่งขันตำมัลเบอรี่ จากนั้นเชิญนักท่องเที่ยวชมการแสดงชุดที่ 1 ชุดรำบายศรี และชมการแสดงชุดที่ 2 ชุดวิถีชีวิตลูกทุ่งคาวบอย ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมชมการแสดงที่ 3 ชุดรำเซิ้งบัลเบอรี่ ชมการขับร้องเพลงประจำหมู่บ้านหนองบัว จากนั้นชมการแสดงดนตรี ก่อนส่งนักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อนบ้านโฮมสเตย์

เช้าวันที่ 15 มกราคม มีการทำบุญตักบาตร ณ วัดหนองบัวทองร่วมกันของนักท่องเที่ยวร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเช้าก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ.

ใส่ความเห็น