แถลงการณ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ รับ – ส่ง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 “ชาวบุรีรัมย์” นอกพื้นที่เพื่อมารักษา พร้อมตรวจหาเชื้อที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ 13 กค.2564 ณ.สนาม ช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงการณ์ ครั้งที่ 14/2564 เรื่อง  แนวทางการรับ – ส่ง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ กลุ่มเสี่ยงสูง “ชาวบุรีรัมย์” จากนอกพื้นที่เพื่อเข้ารับการรักษา หรือตรวจหาเชื้อที่จังหวัดบุรีรัมย์

นายธัชกร หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนาที่ยังคงพบรายงานการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทำให้ประชาชนเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ซึ่งมีชาวจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนไม่น้อยที่มีการติดเชื้อและยังไม่มีสถานที่ให้การรักษาที่ปลอดภัย ได้แจ้งความประสงค์เพื่อมารักษาที่ภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในระหว่างการเดินทางกลับมาจึงได้มีนโยบาย “อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน”  ซึ่งรูปแบบการให้บริการประกอบด้วยการรับกลับบ้านด้วยรถบริการทางการแพทย์ จัดหาโรงพยาบาลสนาม เตรียมพร้อมระบบ  Call center เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนบุรีรัมย์และครอบครัวคนบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อแล้วไม่มีที่รักษา ให้ได้กลับมารักษาที่บ้านอย่างอุ่นใจและปลอดภัย โดยพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับระบบการให้บริการที่มีคุณภาพในครั้งนี้

นายแพทย์พิเชษฐ  พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 923 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 107 ราย  รักษาหายแล้ว จำนวน 281 ราย อยู่ระหว่างรักษา จำนวน 638 ราย เสียชีวิต จำนวน 4 ราย  ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางเข้ามาจากจังหวัดเสี่ยง โดยพบว่ามีผู้แสดงตนว่าติดเชื้อก่อนมา และพบในการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานที่กักตัว (Local Qaurantine) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่อให้บริการ โดยมีเตียงรองรับ จำนวน 862 เตียง และเตรียมโรงพยาบาลสนามโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนเกือบ 1,500 เตียง ซึ่งน่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น และมีระบบการดูแลรักษาส่งต่อภายในจังหวัดที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยชาวบุรีรัมย์ที่จะเดินทางกลับมาให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยต้องเป็นคนบุรีรัมย์ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งท่านสามารถติดต่อมายังศูนย์รับแจ้งความประสงค์รับการรักษาที่เรียกว่า  BR-EOC Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-5765555 โดยจะมีรถบริการรับ – ส่งไปยังโรงพยาบาลปลายทางในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพร้อมให้บริการที่ปลอดภัยตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ

นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าว่า ในส่วนของการบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วย และ กลุ่มเสี่ยงสูงนอกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้วยระบบการรับผู้ป่วยที่มีคุณภาพ ทั้งรถที่มีสมรรถนะที่ดี  มีประกันภัย โครงสร้างรถมีความปลอดภัยโดยแยกกั้นระหว่างผู้ขับกับผู้รับบริการ ผู้ขับขี่ผ่านการอบรมให้มีความพร้อมในการให้บริการ มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน  มีระบบการป้องกันการติดเชื้อ โดยแวะพักระหว่างการเดินทางน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ลดการแพร่กระจายเชื้อในระหว่างการเดินทางเมื่อถึงจังหวัดบุรีรัมย์จะได้รับบริการในโรงพยาบาลปลายทางที่ประสานไว้อย่างปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

นายเนวิน  ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  กล่าวต่อว่า ขอให้พี่น้องคนบุรีรัมย์ทุกคนได้มั่นใจว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมที่จะให้การดูแลทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม  เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน กลับมาบ้านเราเถิดครับ  “อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน” มีข้าวกิน  หมอมีให้  กักตัวครบ  จบด้วยวัคซีน

นายธัชกร หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ AW-back-01 copyอย่างไรก็ตาม นโยบาย “อุ้มลูกหลานเซาะกราวกลับบ้าน” เกิดขึ้นได้จากพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ขอขอบคุณงบประมาณในการจัดหาสถานที่โรงพยาบาลสนามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณสถานที่กักตัว Local Qaurantine จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ภาครัฐและเอกชนทุกแห่งที่ร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้คนบุรีรัมย์ได้มีสุขภาพที่ดีร่วมกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

ใส่ความเห็น