จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน “มหรสพสมโภช และมหกรรมตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสิริสวัสดิ์ น้อมมนัสถวายพระพร” มีประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดี

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน “มหรสพสมโภช และมหกรรมตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสิริสวัสดิ์ น้อมมนัสถวายพระพร” มีประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดี และชมการแสดงเป็นจำนวนมากวันนี้ (22 พ.ค. 62) เวลา 18.30 น. นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา “เรา ทำความดีด้วยหัวใจ” หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเปิดรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การจัดงาน “มหรสพสมโภช และมหกรรมตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสิริสวัสดิ์ น้อมมนัสถวายพระพร หลอมรวมดวงจิต เทิดไท้องค์ราชันครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมน้อมนำแนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านการนำเสนอทั้งในรูปแบบของการแสดงมหรสพบนเวที และการจัดแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ชาติพันธุ์ ไทยลาว ไทยกูย ไทยเขมร และ ไทยนางรอง เพื่อร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ชม ชิม ช็อป แชร์ ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบุรีรัมย์ เช่นอาหารพื้นถิ่น (อันซอมกะบอง-ข้าวต้มด่าง, ละแวกะดาม-แกงคั่วปู, บายกรีมมุกไตรไปร-ข้าวตูหน้าปลาจ่อม ข้าวจี่เลิศรส เป็นต้น สำหรับวันนี้ เป็นวันแรกได้มีการจัดแสดงมหรสพ พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดวงมหาดุริยางค์ไทยบรรเลงเพลง “โหมโรงบรมราชาภิเษก พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” การรำถวายพระพรชุด “อาศิรวาทราชภักดี เทิดภูมิมหาวชิราลงกรณ ชาวบุรีรัมย์ถวายพระพร พระเกียรติบวรทรงพระเจริญ” การแสดง “จตุรภาคีแซ่ซ้องสดุดีองค์ราชัน พระบารมีปกเกล้าเกษมสันต์ พระมหากรุณาธิคุณอนันต์ นบน้อมอภิวันท์ถวายพระพรชัย” การแสดงของวงดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมีรามาธิบดีครองนคร” การแสดงแสง สี เสียง ชุด “บุรีรัมย์มิ่งนฤมิตร หลอมรวมดวงจิต เทิดไท้องค์ราชัน” การแสดงชุด “ตำนานเมืองนางรอง” จากชมรมผู้สูงอายุนางรอง การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง จากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม การแสดงพื้นบ้านโปงลาง จากโรงเรียนรมย์บุรี การแสดงนิทรรศการสี่กลุ่มชาติพันธุ์ และการจัดมหกรรม “ตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์”
ซึ่งการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ บริเวณเวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมเวลาการจัดงาน 5 วัน โดยมีกิจกรรมการแสดงตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ ประชาชนชาวบุรีรัมย์ ตลอดทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าชมการแสดงและเยี่ยมชมกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดการจัดงาน

 

ภาพ : ประจวบ สุขพรหม

ใส่ความเห็น