รพ.บุรีรัมย์จัดงาน“วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH ” ครั้งที่ 2 เสริมสุขภาพให้แข็งแรง

เมื่อวันนี้(13 ม.ค.62) เวลา 05.15 น. ณ.โรงพยาบาลบุรีรัมย์  นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานเปิดงานกิจกรรมวิ่งกับหมอ โดยมีน.พ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมวิ่งกับหมอ “RUN FOR HEALTH” ครั้งที่ 2

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ   ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ กล่าว “ ผมมีความยินดีที่ได้รับมีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังความสามัคคีที่รวมเป็นหนึ่งในการร่วมรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการจัดหารายได้เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกาย จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีขึ้น ผมขอชื่นชมเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้คูณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ”

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ  โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการจัดงานเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บุคคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถานีตำรวจบุรีรัมย์ มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพบุรีรัมย์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีผู้สนใจบุคลากรโรงพยาบาลและนักวิ่งเพื่อสุขภาพกว่า3,000 คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยแบ่งช่วงอายุ และ ระยะทางวิ่ง ระยะทาง 5 กม. และ 10 กม. ซึ่งระยะทาง 10 กม. ได้แบ่งออกเป็นช่างอายุต่ำกว่า 30- 39 ปี , 50-59 ปี ,60-69ปี และอายุ 70 ปี  การวิ่งกับหมอ “RUN FOR HEALTH” เพื่อสุขภาพมีการมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยด้วย

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าว่า “การจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอ ในครั้งแรกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 และครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ก็เพื่อต้องการปลุกกระแสให้ประชาชนได้มาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีทั้งของบุคลากร และประชาชนส่วนรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินที่ได้รับบริจาค ทางโรงพยาบาลก็จะนำไปเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน หรือเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

ใส่ความเห็น