งดงาม ประทับใจ! เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าเรือ อ.สตึก

 เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าเรือ อ.สตึก

 เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่า เรือ อ.สตึก รพระเจ้าใหญ่อินแปลง

นมัสการพระเจ้าใหญ่อินแปลง

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

นายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

สาธิตจักสาน/ นวดแผนไทย

นวดแผนไทย

โดยมี นายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตัวแทน นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง , หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอสตึก , ตัวแทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , และชาวบ้านทั้งในบ้านท่าเรือและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมงานอย่างมากมา คณะสื่อมวลชน , บล๊อกเกอร์ , นักท่องเที่ยว

ปล่อยโคมกว่า

พร้อมกับได้มีการเชิญชวนหัวหน้าส่วนและผู้ร่วมกิจกรรม ได้มาร่วมพิธีเปิดป้ายและร่วมปล่อยโคมกว่า 200 ลูกเพื่อสร้างสีสันให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 คณะสื่อมวลชน , บล๊อกเกอร์ , นักท่องเที่ยว
คณะสื่อมวลชน , บล๊อกเกอร์ , นักท่องเที่ยว

กิจกรรมในการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นั้น จัดขึ้นเป็นโปรแกรม 2 วัน 1 คืน คือ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้พาคณะสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมหมู่บ้านตามโปรแกรมต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดเอาไว้

 ร่วมกิจกรรมทำปลาส้ม
ร่วมกิจกรรมทำปลาส้ม
 ล่องเรือชมวิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมจับปลาแบบชุมชน
ล่องเรือชมวิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมจับปลาแบบชุมชน

 ล่องเรือชมวิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมจับปลาแบบชุมชน

เช่น ร่วมนมัสการพระเจ้าใหญ่อินแปลง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 องค์จากทั้งประเทศ ณ วัดสุทธาวาส , ร่วมกิจกรรมทำปลาส้ม ชมขั้นตอนการทำปลาส้ม , ชมวิธีการทำผลิตภัณฑ์ต่างจากชาวบ้าน , ชมการย้อมผ้าไหม-มัดหมี่ , ชมผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ตัดเย็บสำเร็จรูป พร้อม ขี่จักรยานชมแม่น้ำมูล ล่องเรือชมวิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมจับปลาแบบชุมชน

ชมวิธีการทำผลิตภัณฑ์/ ทอผ้าไหม /ทอเสื่อกก

ทอผ้าไหม

พร้อมร่วมกิจกรรมต้อนรับบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารนวัตวิถี และร่วมสนุกกับกิจกรรมการแสดงต่างๆของชุมชนอีกด้วย โดยหลังจากร่วมกิจกรรมในภาคกลางคืนแล้ว นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ได้ร่วมพักผ่อน ณ โฮมสเตย์ในหมู่บ้านพร้อมร่วมตักบาตรตามวิถีของชุมชนในภาคเช้าด้วย ก่อนเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

สพาน บ้านท่าเรือ

สำหรับการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอสตึกนั้น ครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 หากมีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 093- 501-6655

ท่องเที่ยว

วีทีอาร์ แนะนำการท่องเที่ยว  บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ใส่ความเห็น