สธ.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เผยแพร่บทความข้อมูล “หวั่นคุมไม่อยู่”COVID-19 ระลอกใหม่

วันที่25 พฤษภาคม 2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เผยแพร่บทความข้อมูลประชาสัมพันธ์ ผ่านแฟนเพจ  สสจ.บุรีรัมย์ โดยมีระบุเนื้อว่า “บุรีรัมย์เกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ หวั่นคุมไม่อยู่”

จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพศชายอายุ 60 ปี อาชีพ เจ้าของร้านกาแฟย่านชุมชนใจกลางเมืองบุรีรัมย์ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 18 ราย เนื่องจากผู้ป่วยรายดังกล่าว มีประวัติการเดินทางไปในหลายพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสประชาชนอื่นจำนวนมาก ขณะนี้ยังไม่สามารถค้นหาต้นตอการติดเชื้อได้ หวั่นเกิดการระบาด คลัสเตอร์ใหม่ออกนอกชุมชนเมือง สำนักงานสารารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในเขตชุมชนเมือง ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายดังกล่าว และพบว่าผู้ป่วย 27 ราย พักอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน และกระจายออกยังพื้นที่อื่นๆ ในเขตเมือง เช่นชุมชนหนองแปบ ชุมชนโคกกลาง

สถานการณ์ล่าสุด จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ป่วย COVID-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564จนถึงปัจจุบัน จำนวน 186 ราย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตเมืองและชุมชนอีกทั้งยังพบการรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายล่าสุดที่เสียชีวิตเป็นเพศชายอาย 71 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย และยังพบว่าผู้ป่วยระยะหลังส่วนใหญ่ไม่สามารถหาแหล่งโรคได้ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดมาตรการด้านสังคมและด้านกฎหมายผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์โดยการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในพื้นที่การปิดหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังภู อำเภอประโคนชัย, บ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมือง, บ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง

ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดผ่านเครือข่าย อสม.เคาะประตูบ้านดังนั้น การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ถ้วยวัคซีนป้องกันโรค COVID – 2019 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ป ขึ้นไป ให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 1,141,983 คน จะเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ความรุนแรง และการเสียชีวิตได้

ข้อมูล แฟนเพจ  สสจ.บุรีรัมย์

ลิ้งเพิ่มเติม https://www.facebook.com/brhealth/posts/4605559102793891

ใส่ความเห็น