จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานกาล่าดินเนอร์และเดินแบบผ้าไหม สุดอลังการกว่า 100 คู่ เชิดชูมรดกทางภูมิปัญญา

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานกาล่าดินเนอร์และเดินแบบผ้าไหม สุดอลังการกว่า 100 คู่ เชิดชูมรดกทางภูมิปัญญา นำรายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนำไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

เมื่อคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า คหบดี ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานกาล่าดินเนอร์และเดินแบบผ้าไหมการกุศลจำนวนกว่า 100 คู่ ที่อาคารโดมเอนกประสงค์สวนรมณ์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์เพื่อหารายได้สมทบทุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ขาดแคลนและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานงานกาชาดตลาดเซราะกราวและมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้เข่าร่วมงานต้องสวมใส่ผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์มรดกทางภูมิปัญญาของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้เป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของ 4 ชนเผ่าที่มีคุณค่าได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์มาอย่างยาวนาน มาตั้งแต่กรมหมื่นพิชัยมหิตโรดม พระราชโอรสของรัชกาลที่ 5 อธิบดีกรมช่างไหมคนแรกได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เมืองพุทไธสง ในสมัยกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และได้พัฒนาเป็นโครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในเวลาต่อมา ผ้าไหมบุรีรัมย์ “ผ้าซิ่นตีนแดง” ผ้าอัตลักษณ์ของชนเผ่าลาว ผ้าหางกระรอกคู่ ผ้าอัตลักษณ์ของชนเผ่าเขมร และ”ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง” ผ้าอัตลักษณ์ใหม่ผสมผสานของชนเผ่าที่ยึดโยงร้อยเรียงแสดงความรัก ความสามัคคี ที่มีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม และคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ มีมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท

แหล่งที่มา อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานกาล่าดินเนอร์และเดินแบบผ้าไหม สุดอลังการกว่า 100 คู่ เชิดชูมรดกทางภูมิปัญญา นำรายได้สมทบทุนเหล่ากา…

โพสต์โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ บน 2 กุมภาพันธ์ 2018

ใส่ความเห็น