พลายหนุ่มเสก ช้างดาราองค์บาก นำทีมเปิด หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่าม่วงใหม่ สุดยิ่งใหญ่

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมี ดาราช้างรับเชิญ “พลายหนุ่มเสก” พร้อมปลัดอำเภอและผู้ร่วมงานมากมาย ร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

คณะสื่อมวลชน , บล๊อกเกอร์ , นักท่องเที่ยว

โดยเวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ตัวแทนนายอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน บ้านท่าม่วงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสตึกต่างๆ อาทิ นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก , ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง , ตัวแทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , คณะสื่อมวลชน , บล๊อกเกอร์ , นักท่องเที่ยว , ตัวแทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และชาวบ้านทั้งในบ้านและใกล้เคียง มาร่วมงานอย่างมากมาย ซึ่งภายในกิจกรรมการเปิดนั้น ได้มี ดาราช้างรับเชิญ “พลายหนุ่มเสก” ดาราช้างจากภาพยนตร์ องค์บาก 2 มาร่วมกิจกรรมในการเปิดด้วย โดยได้ให้ประธานในพิธีนั่งบนงวงพร้อมยกขึ้นเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ สร้างความประทับใจและเสียงปรมมือให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วภายในกิจกรรมการเปิด ยังมีการแสดงต้อนรับจาก ช้างน้อยน่ารัก โดยผู้ใหญ่เหมา ทรัพย์มาก หมู่ที่ 10 ที่ส่งมาร่วมเป็นกำลังใจให้หมู่บ้านท่าม่วงใหม่ด้วย

วัดศาลาลอย บ้านท่าม่วงใหม่

สำหรับ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นั้น จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 จากกรมพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ให้เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนและใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง

เที่ยวชมกลุ่มจักสาน

รถนำเที่ยว

กิจกรรมในการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นั้น จัดขึ้นเป็นโปรแกรม 2 วัน 1 คืน คือ วันที่ 26-27 ตุลาคม ซึ่งจะได้พาคณะสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมหมู่บ้านตามโปรแกรมต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดเอาไว้ พร้อมเข้าพัก ณ โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน และร่วมกิจกรรมการต้อนรับ กิจกรรมการแสดงของชุมชน อีกมาด้วย

นักท่องเที่ยวทดลองทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

สำหรับการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอสตึกนั้น ครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 หากมีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 093- 501-6655

 

สพานข้ามไม้ไผ่

แหล่งท่องเที่ยว บ้านท่าม่วงใหม่

บายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น