มั่นใจ สิ่งทอไทยไม่ล้าสมัย ผ้าไทยใส่สนุก

ปลัด มท.ชี้สิ่งทอไทยไม่มีคำว่าล้าสมัย น้อมนำขยายผลพระดำริ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ้าไทยใส่สนุก นำผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่โค้ชชิ่งผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา ให้กับช่างทอผ้าพื้นที่อีสานใต้ ตัวแทน 10 จังหวัดอีสาน สานต่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ 20 เม.ย.66 ที่โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย และงานหัตถกรรม (Coaching) “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” จุดดำเนินการที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกัญญา จุนถิระพงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี กว่า 400 คนจาก 10 จังหวัดภาคอีสาน

การจัดงานครั้งนี้ได้เชิญคณะปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก อาทิ ดร.ศรินดา จามรมาน นักวิชาการอิสระ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาติ นายศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ THEATRE นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายนุวัฒน์ พรมจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ นางสาวทัศนียา นิลฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลและอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากร

กิจกรรมภายในงานมีการแสดง “สาวทอผ้าไหม” โดยวงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม แชมป์ชิงช้าสวรรค์ 2022 และบรรยายพิเศษ การน้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อต่อยอดพัฒนาผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมผลงาน พร้อมให้กำลังใจ และร่วมโคชชิ่ง ช่างทอผ้า ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยและเยี่ยมชมผลงาน พร้อมให้กำลังใจ และร่วมโคชชิ่ง ช่างทอผ้า ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้อภิรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า สิ่งทอของไทย โดยเฉพาะผ้าไหม ที่หลายคนเคยคาดการณ์เอาไว้ว่า อาจจะหมดยุคไปตามค่าความนิยมของคนแต่ละสมัย แต่กลับตรงกันข้าม ปัจจุบันมีกลุ่มวัยรุ่น มาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย เอามาสวมใส่ได้ทุกงาน กลายเป็นสิ่งมีคุณค่า ดังนั้นเชื่อได้ว่าสิ่งทอของไทย จะไม่ล้าสมัยอีกต่อไป และจะเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะการส่งต่อภูมิปัญญาไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

ใส่ความเห็น