กศน.บุรีรัมย์ จัดฝึกอาชีพให้ประชาชน กว่า 200 หลักสูตร ผ่านโครงการอาชีพปันสุข ตามความสนใจ สู้ภัย COVID-19

วันนี้ (23 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ อาชีพปันสุข ตามความสนใจ สู้ภัย COVID-19 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ (กศน. บุรีรัมย์ ) เพื่อเป็นโครงการต้นแบบให้ กศน. อำเภอทุกแห่งในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปจัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และเพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 300 คน

นาย เอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า นโยบายสำนักงาน กศน. มีจุดเน้นในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามความสนใจ และความต้องการ จึงได้ ประสานความร่วมมือกับ กศน.อำเภอทั้ง 23 แห่ง จัดทำหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้ประชาชน ได้เรียนรู้ทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติจริง ตามความสนใจ และความต้องการเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองกลุ่มบุคคลทั้ง 3 ช่วงวัย คือ วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ โดยได้รวบรวมเป็นหลักสูตรต่างๆ ที่ กศน.อำเภอทั้ง 23 แห่ง ได้วางแผนดำเนินการ คือหลักสูตร 1 อำเภอ 1 อาชีพ จำนวน 23 หลักสูตร , หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 31 ชั่วโมงขึ้นไป จำนวน 58 หลักสูตร และ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3 ชั่วโมง จำนวน 142 หลักสูตร

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำให้เศรษฐกิจหยุดขยายตัว ประชาชนขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ วันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำอาชีพกว่า 140 หลักสูตร มาให้ชาวบุรีรัมย์ ได้ฝึกอาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ ประกอบอาหาร คือ ราดหน้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ สามารถสร้างรายได้ ให้กับประชาชนที่ต้องการหาอาชีพเสริมหรือทำเป็นอาชีพหลัก และ จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธของ สำนักงาน กศน.อำเภอ ทั้ง 23 อำเภอ ที่นำอาชีพในหลักสูตร 1 อำเภอ 1 อาชีพ มาสาธิตและจัดแสดง ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชม และฝึกปฏิบัติ/ Cr.เพจ ส.ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น