เทศบาลเมืองชุมเห็ด สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ สานสายใยรักผู้สูงอายุ

วันนี้ 12 เม.ย 2565 เวลา 09.00-14.00 น.  ณ.เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ สส.สนอง เทพอักษรณรงค์ เขต1 บุรีรัมย์  ร.ต.ต สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศบาลเมืองชุมเห็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองชุมเห็ด ชาวบ้านจากชุมชน และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมเห็ด  เปิดโครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ ปี2565 กิจกรรมสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์  ทอดผ้าป่าสามัคคี และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ พร้อมได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามประเพณีเทศกาลสงกรานต์

ร.ต.ต.สมชาย  นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด กล่าวในวันนี้ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ในปัจจุบัน กลุ่มของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี จะช่วยลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดต่อผู้สูงอายุ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อีกด้วยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยลง ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงติดเชื้อโควิด19ได้ง่าย และอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและมีโรคร่วม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจเรื้อรังนอกจากปัญหาด้านสุขภาพกายแล้ว ยังพบว่าเชื้อไวรัส Covid19มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากด้วย ไม่ว่าผู้สูงอายุรายนั้นจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านจิตใจ

ดังนั้น เทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงได้จัดโครงการสานสายใย ใสใจ ผู้สูงอายุประจำปี 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 250 คน  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นการให้ความรู้ผู้สูงอายุในการปรับตัวให้สามารถอยู่กับครอบครัวสังคมได้อย่างมีความสุขทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ต่อจากนั้น

นายกสมชาย ได้กล่าว เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยนี้ ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวเทศบาลเมืองชุมเห็ด ให้มีความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นดั่งปรารถนา สวัสดีปีใหม่.

การจัดงานครั้งนี้มีมาตรการคัดกรองโควิด19อย่างเคร่งครัด