เทศบาลเมืองชุมเห็ด รับมอบ ถุงคลุมกระเป๋านักเรียน จากบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส กว่า 1000 ชุด

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น ณ.โดมเทศบาลเมืองชุมเห็ด   ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด  นายเลิศ สาราจารย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดพร้อม นายแสวง แสงไส รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด นายวัชระ นิรัมย์ ผู้จัดการ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูอาจารย์ นักเรียน เขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด  ร่วมพิธีรับมอบถุงคลุมกระเป๋านักเรียน จำนวน1,000 ชุด

ด้วยเทศบาลเมืองชุมเห็ด เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนในช่วงฤดุฝน พบว่าประเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียนเปียกฝน ทั้งยังเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปเรียนหนังสือ และได้ตระหนักให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดจึงได้ร่วมกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด จ.บุรีรัมย์ มอบถุงคลุมกระเป๋านักเรียน ภายใต้แนวความคิด “ ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เด็ก และเยาวชน” โดยได้มอบถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลฯเพื่อส่งมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลชุมเห็ด จำนวน 5โรงเรียน

โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียนในพื้นที่ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ,โรงเรียนบ้านโกรชี้หนู , โรงเรียนสามัคคีมีชัย ,โรงเรียนหนองตราดหนองพลวง และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ รับมอบถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่งฯ ภายใต้โครงการ Flash Safety Bag Safety Zone การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะลอความเร็วรถเมื่อเข้าสู่เขตโรงเรียนและชุมชน

ใส่ความเห็น