“กางแผนขาดแคลนน้ำ” จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุม เร่ง!แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ฝนทิ้งช่วง

จากการที่มีแนวโน้มระหว่างนี้ว่าจะเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ประกอบน้ำในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบแผ่เป็นบริเวณกว้าง และเพื่อเป็นการเตรียมการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนในการให้การช่วยเหลืออย่างทันการณ์นั้น
เมื่อวันนี้ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำ ห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ผลจากการประชุม ได้มีมติให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ


และให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ จัดทำโครงการระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนย้าย (Mobile Plant) เพื่อผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วย
นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณการผันน้ำลำปะเทีย – อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โดยบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ รวมทั้งให้สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บูรณาการกับกรมเจ้าท่า ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณคลองละลม
ส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เตรียมความพร้อม และจัดทำแผนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่


พร้อมทั้งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างการรับรู้กับประชาชนถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขการขาดแคลนน้ำดิบ สำหรับการผลิตน้ำประปาของภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ รณรงค์ให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรีบด่วน เป็นไปตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
อนึ่ง ในการนี้นายเนวิน ชิดชอบ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง และเสนอแนะแนวความคิดเห็นเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย. ขอบคุณ :ปชส .บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น