พช.บุรีรัมย์โดดเด่น ปูพรมลุยพื้นที่เอกซเรย์ครัวเรือนเปราะบาง เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน

จังหวัดบุรีรัมย์-พช.

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมมอบธงและเชิดชูเกียรติฯ

พช.บุรีรัมย์ จัดกิจก

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ พร้อมลุยขับเคลื่อนแก้จนติวเข้มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

จังหวัดบุรีรัมย์ พช.

อ่านเพิ่ม

ยิ่งใหญ่! พช.บุรีรัมย์ พลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน อีสานตอนล่าง เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ซึ่งการทอดกฐินประจำป

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฯ จปฐ./กชช.2 ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองบุรีรัมย์

❇️จังหวัดบุรีรัมย์-

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ❇️นำเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความคุ้มค่า “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่19 ตุลาคม

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ติวเข้ม!ตามภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน สู่เป้าหมายงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

พช.บุรีรัมย์ ติวเข้ม

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ เอามื้อสามัคคี “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ

พช.บุรีรัมย์ เอามื้อ

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ สร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

เมื่อวันที่ 28 มิถุน

อ่านเพิ่ม