พช.บุรีรัมย์โดดเด่น ปูพรมลุยพื้นที่เอกซเรย์ครัวเรือนเปราะบาง เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน

จังหวัดบุรีรัมย์-พช.

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่กระตุ้นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมรับท่องเที่ยว

จังหวัดบุรีรัมย์- พช

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ติวเข้มงานข่าว พัฒนาทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาค

อ่านเพิ่ม

สพจ.บุรีรัมย์ “51 ปี อาสาพัฒนาชุมชนสืบสานปณิธานพ่อ”ขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจั

อ่านเพิ่ม

บุรีรัมย์ เปิดแถลงข่าว จัดงาน “เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์  กินขาหมู ดูฟุตบอล นอนบุรีรัมย์”  ยิ่งใหญ่ พร้อมส่งเสริมขาหมูบุรีรัมย์ให้มีชื่อเสียงระดับโลก

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่ว

อ่านเพิ่ม