พช.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมมอบธงและเชิดชูเกียรติฯ

พช.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมมอบธงและเชิดชูเกียรติฯ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. นายธัชกร หัตถาทยากูล ผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการดำเนินงานโครงการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2563 จำนวน 26 หมู่บ้านซึ่งได้รับคัดเลือกจากชุมชนเข้มแข็งทั้ง 23 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกันนี้ยังมีการมอบธงฯ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสีขาวที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนชุมชนอย่างเข้มแข็งจำนวน 38 หมู่บ้านและมอบโล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัลให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จำนวน 6 หมู่บ้าน
โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมทั้งอุดมการณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนเชิงคุณภาพโดยรวมของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทางด้านสังคมหมู่บ้านให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมโดยให้ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
และพร้อมกันนี้นายธัชกร หัตถาธยากูล ได้แสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาทแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งซึ่งความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบในหลายมิติและเป็นอันตรายต่อสภาพสังคมโดยเฉพาะสังคมในชนบทหมู่บ้านชุมชนซึ่งทุกคนในชุมชนจะต้องพึงตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การขจัดสิ้นปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป” นายธัชกรกล่าวฯ
โดยหลักปรัชญาและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความมุ่งหวังให้เป็นกองทุนขวัญถุงอยู่ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ต่อสู้กับยาเสพติดและเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้รู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน พึ่งพา
ความเข้มแข็งของตนเองร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ด้วยแนวทางสันติ ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนและสังคมนั้นๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

2018" 2019 OFFICIAL! OTOP จ.บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชลบุรี เอฟซี ช้าง ช้างศึก ซูเปอร์ไบค์” ทีมชาติไทย นวัตวิถี นิชิโนะ บอสโก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปราสาทสายฟ้า พช.บุรีรัมย์ พยัคฆ์ล้านนา พีทีที พีทีที บีอาร์ไอซี ฟุตบอล ฟุตบอลโลก ฟุตบอลโลก 2022 ฟุตบอลไทย มาดามแป้ง ยามาฮ่า ยูไนเต็ด สนามช้าง สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เ สมุทรปราการซิตี้ สุพรรณบุรี เอฟซี เขี้ยวสมุทร เชียงใหม่ เอฟซี เมืองทอง เมืองทอง ยูไนเต็ด เวียดนาม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง และ โมโตจีพี ไทย ไทยลีก ไทยแลนด์ “สนามช้างฯ”

ใส่ความเห็น