พระราชดำริ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มั่นคงทางอาหาร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จังหวัดขอนแก่น ร่วมก

อ่านเพิ่ม

จังหวัดขอนแก่น  เร่งคืนคนดีกลับสู่สังคม บำบัดฟื้นฟู แก้ปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน

เภอกระนวน ตรวจติดตาม

อ่านเพิ่ม

บ้านเกดแก้ว  บ้านพักรายวัน  หน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิด 24ชั่วโมง

บ้านเกดแก้ว เปิด 24ช

อ่านเพิ่ม