ฝ่ายปกครองอำเภอหนองพอกลงพื้นที่จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์พ.ศ 2567 เวลา 09.00 น นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอกมอบหมายให้นายไพรบูลย์ บำรุงเอื้อ ปลัดอำเภอ ประจำตำบลท่าสีดาเป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี พศ.2567ณ.ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านคูเมืองตำบลท่าสีดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด(ภาคเช้า)และ บ้านคำหัวคูหมู่ที่ 6ภาคบ่าย โดยได้รับเกียรติ จาก พ.ต.ท. จักรพงษ์ โพธิ์สิงห์ ส.ว.ป.สภ.หนองพอกเป็น วิทยากรบรรยายโดยมี นายวิกุล โคตา กำนันตำบลท่าสีดา และคณะผู้ใหญ่บ้านนางอารีย์ เสียงใหญ่  นายสุขสบาย สร้อยสิงห์ นายสมร สาหินกอง นายนิคมคูณอาจ นายอรรถพงษ์ ประเสริฐสังข์ นายพงสาท นามเหลา นายดำรงค์เกรียติ ไชยป่ายาง นางนุช มาตีวิเศษพร้อมด้วยผู้ช่วย/แพทย์/สารวัตรกำนัน/ผรส/ในพื้นที่ตำบลท่าสีดาและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลของทางราชการ

โดยมีนายไพบูลย์ บำรุงเอื้อ กล่าวว่า โดยปัจจุบันสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาผู้ค้าคือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามขบวนการยุติธรรม ซึ่งกำหนดให้เร่งปราบปรามการค้ายาเสพติดและป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยง เข้าไปเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติดโดยต้องใช้ส่วนร่วมของภาคส่วนในชุมชนและสังคมให้ร่วมดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งสถานการณ์ยังคงระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีเยาวชนและประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งเกิดจากที่ตั้งใจหรือการหลงผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างที่จะทำให้กลุ่มนี้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นอันที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจการสร้างความยอมรับ กล้าทำในสิ่งที่ท้าทายและการหลอกลวงเป็นต้น

สามารถ จำปาหวาย/ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น