จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานและกิจกรรมสำคัญของจังหวัด ในห้วงเดือนเมษายน 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานแถลงข่าวการจัดงานและกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายสำคัญจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในห้วงเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนง นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บอกต่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับรู้ รับทราบ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง ตลอดทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังกว่า 30 คน สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมับส่วนราชการ และภาคเอกชนกำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย 1. งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจะมีพิธีบวงสรวง และการรำบวงสรวงชุด “บวงสรวงศรัทธามหาศิวะ” ขบวนแห่สัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง 10 และขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี และการแสดงชุด “รำอัปสราบุรีรัมย์”2. การจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 3.

การจัดกิจกรรมงานบุญเบิกบ้าน ลูกหลานรัชกาลที่ 1 วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 2564 รูป ประกอบพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ ณ ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)4. การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว ” บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ (รัชกาลที่ 1) และ ตลอดเส้นทางถนนเสด็จนิวัต ไปจนถึงหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) โดยมีซุ้มกิจกรรมส่งมอบความสุขให้เด็กๆ จาก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 5. กิจกรรมงาน “สงกรานต์ เฟสติวัล สาดแสง สาดสี สาดของดีบุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ” ในระหว่าง วันที่ 6 – 15 เมษายน 2564 ณ สนามช้างอารีนา ซึ่งจะมี กิจกรรมการออกร้านกาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของกาชาด ร่วมด้วย และ มีการจัดแสดง งาน เอ็กโปร์ , OTOP นวัตวิถี ของดีบุรีรัมย์, Street Food ของอร่อยบุรีรัมย์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการประดับไฟ แสงสี อย่างสวยงาม6. การจัดกิจกรรมการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี 2564 (BURIRAM MARATHON 2021) ประเภท FUN RUN ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ณ สนามช้างอารีนา ซึ่งเป็นการจัดการแข่งในรูปแบบ NIGHT RUN ซึ่งหลายหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการจัดงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดงานที่สมบูรณ์ และงดงามที่สุด เฉพาะกิจกรรม “บุญเบิกบ้าน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” ในวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ (รัชกาลที่ 1) จัดขึ้นเพื่อให้คนบุรีรัมย์ ได้ทำบุญใหญ่ให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจ สร้างรายได้ให้กับคนบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น