เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านโคกจิก” สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน ชม-ช็อปผ้าไหม “ลายเลียงผา” หนึ่งเดียวในโลก

“พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกจิก”

 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  “หมู่บ้านโคกจิก” “สีสันผ้าไหม ออนซอนหลายผ้าลายเลียงผา หนึ่งเดียวในโลก” ภายในวัดสระจันทร์ ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของบ้านโคกจิก โดยได้รับเกียรติจาก นายขุมทอง เลินไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นประธานในพิธี โดยมี  นายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาการชุมชน และ นายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง ผู้ใหญ่บ้านโคกจิก ชาวบ้านโคกจิก ให้การต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี

งานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกจิก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ภายในงานมีกิจกรรมนำเที่ยวชุมชนบ้านโคกจิกและการแสดงเฉลิมฉลองตลอดทั้งวัน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยว เริ่มจากกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ณ วัดสระจันทร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านโคกจิกและชุมชนใกล้เคียง ทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คของท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกจิก ภายในมีอุโบสถเก่าแก่ ฝาผนังด้านในตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวพระเจ้า 10 ชาติ หรือ “ทศชาติชาดก” ภายในประดิษฐาน “พระพุฒาจารย์” พระพุทธรูปโบราณออกแบบตามแบบศิลปะญวนที่หาชมได้ยาก  นอกจากนี้ ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อสมหมาย” พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย สูง 7.50 หน้าตักกว้าง 5.90 เมตร ชาวบ้านเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อจะได้รับพรตามความมุ่งหมาย ภายในวัดสระจันทร์ยังมี “พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกจิก” ซึ่งจัดแสดงข้าวของ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านโคกจิกในอดีต ที่เก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ชมการเลี้ยงไหม สาวไหม สาธิตการทอผ้าไหม ทดลองทำอาหารพื้นถิ่น ชมและช็อปสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องจักสาน สินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านโคกจิก

 

 

พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม ชุด “เซิ้งเก็บใบหม่อน” โดยนักแสดงจากบ้านโคกจิก พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านโคกจิก “สีสันผ้าไหม ออนซอนหลายผ้าลายเลียงผาหนึ่งเดียวในโลก” โดยนายขุมทอง เลินไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ในช่วงค่ำ

นายขุมทอง เลินไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวว่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านภาคการผลิตและบริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน หรือท่องเที่ยว   “แอ่งเล็ก” ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวของชุมชน โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ และว่าหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโคกจิก เป็นหนึ่งใน 4 หมู่บ้านของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ และอัตลักษณ์โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี เสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่น และยังเป็นแหล่งผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ตามคำขวัญของหมู่บ้านที่ว่า “โคกจิกถิ่นไหม น้ำใสโศกจาน  พระใหญ่คู่บ้าน  สืบสานประเพณี”

“บ้านโคกจิก เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีของดีมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาชมและสัมผัส นอกจากอาชีพทำนาแล้ว ชาวบ้านยังปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า มีทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่มีแบบและลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคือ ลายเลียงผา หรือตัวเยือง เป็นสินค้าท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านโคกจิก และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ของเรา และสามารถหาซื้อได้ที่นี่ที่เดียว มาที่นี่ยังจะได้ชมวัดสระจันทร์ วัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี มากราบไหว้ขอพรพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมหมาย  พระรูปองค์ใหญ่คู่วัดสระจันทร์  ชิมอาหารพื้นถิ่นแท้ๆ และเป็นเมนูที่หากินได้ที่นี่เท่านั้น เช่น ต้มไก่บ้าน สูตรเฉพาะของบ้านโคกจิก หมกดักแด้ เนื้อแดดเดียวสูตรหมักปลาร้าทอด  และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน เรามีโฮมสเตย์ของชุมชน ท่านจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเสน่ห์ของชุมชนอีสานกับเจ้าของบ้านที่พร้อมต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนมาเที่ยวบ้านโคกจิก หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์” ฯ

 

ใส่ความเห็น