จังหวัดบุรีรัมย์ มอบสิ่งของพระราชทาน คนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) เวลา14.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางสาวสมส่วน วุฒิเกรียงไกร คนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นางกัญญา จุนถิระพงศ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง และ นางนัฎญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธี

ใส่ความเห็น