“ไร่อ้อยเขียวตระการตา สกุณาส่งเสียงร้อง พี่น้องสามัคคี ถิ่นนี้โนนสำราญ” เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” OTOP Village” 8 เส้นทาง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561เวลา 17.00 น  ณ.บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  นายเกรียงไกร  กิริวรรณา ประธานในพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP Village) 8 เส้นทาง   นางรัชนี สาระวิถี  พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านโนนสำราญ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน  กล่าวรายงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว “OTOP Village” 8 เส้นทาง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง และยังสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 8 เส้นทางของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP Village) 8 เส้นทาง   อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยให้เชื่อมโยงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 เส้นทาง ให้มีความโดดเด่น  บนอัตลักษณ์ของชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยว อารยธรรมอีสานใต้ จำนวน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ 1.บ้านเจริญสุข ม.12 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ /2.บ้านโคกเมือง ม.18 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย /บ้านโนนสำราญ 1 ม.16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP Village) 8 เส้นทาง   ซึ่งได้จัดทำแผนด้านการท่องเที่ยวไว้ ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม สำหรับหมู่บ้านโนนสำราญ ต.ถลุงเหล็ก เป็นอีกเส้นทางหนึ่ง  ใน 3หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก เป็นชุมชนท่องเที่ยว มีประเพณี มีอัตลักษณ์ของชุมชน แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต  กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านโนนสำราญ ครั้งนี้  ได้พานักท่องเที่ยว สื่อมวลชน   นั่งรถมอเตอร์ไซค์พวงข้าง ไปไหว้พระพุทธรูปแกะสลักจากต้นตะเคียน  พาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นั่งรถชมวิวทิวทัศน์รอบหมู่บ้าน  ท่องเที่ยวชมฐานปลูกหมอนเลี้ยงไหม  ศูนย์การเรียนรู้การฟอกย้อมและมัดหมี่  สาธิตการทำขนมท้องถิ่น  ทำน้ำตาลอ้อย  ชมการแสดงตอนรับจากชุมชน  ร่วมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เยี่ยมชมฐานการทำน้ำตาลอ้อย

  เส้นทางท่องเที่ยว บ้านโนนสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   ใช้เส้นทางบุรีรัมย์ – พุทไธสง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 17 กม. นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายให้เลือกเที่ยวชมไม่ว่าจะเป็น อุทยานดอกไม้เพลาเพลิน ชมดอกไม้นานาพันธ์ หรือจะขับรถไปในตัวเมืองเที่ยวชมสนามช้างอารีนา ซึ่งเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บริเวณใกล้เคียงสนามยังมี  พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์ ประดิษฐาน ณ.วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เดินทางต่ออีกนิดไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ไปสัมผัสความเป็นชุมชน ชิมอาอาหารพื้นบ้านชมการแสดงประจำท้องถิ่น จึงอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีพื้นบ้าน บ้านโนนสำราญ  พร้อมยินดีตอนรับทุกคน  คำขวัญ “ไร่อ้อยเขียวตระการตา สกุณาส่งเสียงร้อง พี่น้องสามัคคี ถิ่นนี้โนนสำราญ”

 

ใส่ความเห็น