สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โรงแรมและร้านอาหาร จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โรงแรมและร้านอาหาร จังหวัดบุรีรัมย์
วันนี้ (5 เม.ย. 65) ที่ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โรงแรมและร้านอาหาร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากนายแพทย์ อัครวัฒน์ เพียวพงภัควัต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกี่ เป็นประธาน นำผู้ประกอบการ โรงแรมและร้านอาหาร กว่า 30 ราย เข้าร่วมการอบรม
โดยนายแพทย์ อัครวัฒน์ เพียวพงภัควัต เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีกัญชาเป็นจุดแข็ง หลังจากที่กฎหมายได้อนุญาตให้ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบในอาหารได้ จึงต้องมีการจัดการอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในการการผลิตอาหารให้ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
ด้านนายฉัตรชัยพัฒน์ สาระรัมย์ หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เปิดเผยว่า ขณะนี้บรรดาผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจในการแปรรูปกัญชาเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งกัญชาจะกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้ให้จังหวัด และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความรู้ในการนำมาประกอบอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายกัญชา กัญชง พืชเศรษฐกิจ” โดยนายแพทย์ กิตติศักดิ์ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , การบรรยาย เรื่อง การปรุงประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา และการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร กับการแปรรูป อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา” พร้อมนำผู้เข้าอบรม ร่วมกิจกรรม Work Shop ทำอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มประเภทต่างๆที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม