การศึกษาทำเยาวชนรักชาติน้อยลง แนะส่งเสริมใกล้เคียงกับวิชาหลัก สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์

 หลายหน่วยงานผนึกกำลังจัดกิจกรรม “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” ในช่วงเทศกาลวันพ่อนี้ หวังให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนให้ย้อนไปศึกษาประวัตรศาสตร์ชาติไทย หลังถูกมีกลุ่มคนพยายามมาบิดเบือน ผอ.โรงเรียนชี้ควรจะให้ความสำคัญวิชาประวัติศาสตร์ให้ใกล้เคียงกับวิชาหลัก

    เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.65 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ พันเอก โอภาส จันทร์อุดม กอ.รมน.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันแถลง เตรียมจัดงานเทศกาลวันพ่อในวันที่ 5-9 ธ.ค.นี้

    การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะมีการแสดงแสง สี เสียง จากวิทยากรชุดขุนศึก 62 จากวิทยากรจิตอาสา 904 เป็นการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบัน จะมีนักเรียนนักศึกษาจากหลานสถาบัน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดินของความเป็นไทย เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

    นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก กล่าวว่า เป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องลำลึกถึงคุณของชาติ การพูดการเล่าอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ จึงเอาการแสดงมาเป็นตัวนำเสนอ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรู้รักสามัคคีให้กับคนในชาติ

    พันเอกโอภาส จันทร์อุดม กล่าวว่าถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของ กอ.รมน.คือการรักษาชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้ทุกคนได้ตระหนักสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย

    เพราะที่ผ่านมามักจะมีกลุ่มคนพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ของไทย สื่อสารไปยังเยาวชน ทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองเด็กกับตัวเด็กเอง

    ด้านนายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผอ.โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า ตอนนี้วิชาประวัตศาสตร์ในตำราเรียน ถูกจัดให้เป็นวิชารอง ยอมรับว่ากระทรวงฯมีนโยบายดี แต่ไม่มีความเข้มข้น การเรียนวิชาประวัติศาสตร์จะต้องเรียนแบบการปลูกฝัง ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ที่สำคัญการเรียนแล้วจะต้องให้เขาเดินต่อไปได้.

ใส่ความเห็น