“ฮักอีหลีเด้อ…เงีย…บุ๋ย..”เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในงาน”เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์” ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ นำโดย นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอนาโพธิ์
พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวบ้านบ้านเมืองน้อยนักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ร่วมเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อยในครั้งนี้

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

โดยการดำเดินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาโพธิ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้านบ้านเมืองน้อยในครั้งนี้ นางมณี สำเภาเงิน กำนันตำบลศรีสว่าง, นางบุญเกิด พริ้วไธสง ประธานกลุ่มทอผ้า และชาวบ้านในชุมชนได้พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของหมู่บ้าน ได้แก่ เยี่ยมชมลานกิจกรรมของหมู่บ้าน ชมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ของฝากของที่ระลึก การไหว้พระขอพร บ้านนักประดิษฐ์ บ้านจักสาน บ้านทอผ้าไหมลายโบราณ จนถึงการเยี่ยมชมตู้เย็นธรรมชาติ และไม่พลาดที่จะรับประทานอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้าน

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

จากนั้นในช่วงเย็นของวันที่ 18 ธันวาคมได้จัดให้ประธานในพิธี นักท่องเที่ยวและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมชมชมการแสดงชุดประจำชุมชน 2 ชุด และปิดท้ายด้วยการชมการแสดงหมอลำ ก่อนจะส่งให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักที่โฮมสเตย์ของชุมชน

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

เช้าวันที่ 19 ธันวาคม มีการตักบาตรร่วมกันของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชน จากนั้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับจากชุมชนและสิ่งที่ชุมชนได้เรียนรู้จากการจัดงานครั้งนี้ ก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

 

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ"ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

ใส่ความเห็น