โครงการ “มหกรรมกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ตำบลลำไทรโยง”บุรีรัมย์

ตำบลลำไทรโยง ผนึกกำลังบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมโครงการ “มหกรรมกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ตำบลลำไทรโยง”
นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง มอบหมายให้นายราเยส ราย ป.อาวุโส เป็นประธาน
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก “มหกรรมกำจัดยุงลาย ตำบลลำไทรโยง” ณ บ้านหนองปรือใหญ่ ม. 7 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยโครงการนี้ได้บูรณาการร่วมมือทุกฝ่ายในพื้นที่และได้ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกัน กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.ลำไทรโยง สมาชิก อบต. รพ.สต.ลำไทรโยงและ โรงเรียนในพื้นที่ เป็นภาคีร่วมกันกำจัดยุงลาย

 

ใส่ความเห็น