โชว์นักแสดงคณะลิเก “กล้วยหอม” ชื่อดัง เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี บ้านบุ อำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00น  ณ.บ้านบุ หมู่ที่ 5 ตำบลจระเข้มาก  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดงานโดย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์  แทนผู้ว่าฯบุรีรัมย์  นางธัญลักณษ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายพีระ พิมพ์ประสาร นายอำเภอประโคนชัย นายเดโช วันทนาพิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  มี นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านบุ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุ

“ตามที่รัฐบาล ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบส่งเสริมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  มีเป้าหมายเพื่อสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้าน โดยใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ โอทอป เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว  รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน ) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ ของชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี  ซึ่งทำให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน  ทุกคนมีความสุข และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค เมืองต้องห้ามพลาด “มาเที่ยว” ในแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีโอกาสของพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องร่วมมือ สร้างพลัง ในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านของเรา

ซึ่งอำเภอประโคนชัย ได้เลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่  1) บ้านบุ หมู่ 5 ต.จรเข้มาก 2)บ้านโนนสวรรค์ ม.11 ต.บ้านไทร 3)บ้านหนองโจรง ม.8 ต.หนองบอน 4)บ้านแสลงโทน ม.3 ต.แสลงโทน 5)บ้านโคกเพชรพัฒนา ม.3 ต.สี่เหลี่ยม 6)บ้านตะลุงเก่า ม.3 ต.โคกม้า 7)บ้านหนองแสง ม.5 ต.ไพศาล

โดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด ตามแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมพร้อมตอนรับนักท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี บ้านบุ ม.5 ต.จรเข้มาก กำหนดกิจกรรม ดังนี้ ประกอบด้วย การย้อยรอยตำนานปราสาทน้อย  สัมผัสกระบวนการทอสื่อกก การแปรรูป เรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องดนตรีไทย  ตำนานสบู่สมุนไพร สัมผัสอาชีพแห่งศรัทธา “ การสร้างปราสาทจำลอง” การแปรรูปผ้า ชมการแสดงพื้นบ้าน เช่น  ระบำสุ่ม,เรือมอันเร ,โจลมะม๊วด, ชิมอาหารพื้นถิ่น ” ต่อจากนั้น

  ตลาดชุมชนบ้านบุ

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หน.สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์   กล่าวเปิดงาน “ ผมรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี บ้านบุ ม. 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายรัฐบาลนั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ โดยให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันค้นหาเสน่ห์ ที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ที่สามรถดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวในเมืองหลักหรือเมืองรอง ซึ่งเรียกว่า “แอ่งใหญ่” เพื่อสร้างเป็นเส้นทางเชื่อมโยงเข้ามาในชุมชน ที่เป็น “แอ่งเล็ก” ได้ กรณีของจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค ที่มีเสน่ห์ ทรงพลังจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเมืองศูนย์กลางกีฬามาตรฐานโลก เมืองปราสาทสองยุค เมืองต้องห้ามพลาด “มาเที่ยว” ซึ่งในรอบหนึ่งปี จังหวัดบุรีรัมย์มีงานอิเวนต์ใหญ่ๆระดับประเทศ มีนักท่องเทียวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีละกว่าสองล้านคน  ซึ่งเป็นโอกาสของพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องร่วมมือกันค้นหาเสน่ห์ที่ทรงพลังในชุมชนท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน มาเลือก ชม ชิม ซ้อป สินค้าของฝากของที่ระลึก ที่ผลิตจากพี่น้องประชาชน โดยตรง โดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องมาเดินทางออกไปจำหน่ายสินค้าภายนอกหมู่บ้านเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความอบอุ่นให้กับครอบครัว แม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของเรา ก็ได้รับโอกาสในการพัฒนาเตรียมความพร้อมเป็นบ้านพักโฮสเตย์  ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานเทศกาล หรืองานอิเวนต์ต่างๆได้อย่างเพียงพอ”

ไฮไลท์การเปิดงานตอนรับนักท่องเที่ยวในวันนี้ คือ การแสดงโชว์ลิเกและกันตรึม  จากนักแสดงลิเกกล้วยหอมซึ่งเป็นลิเกชื่อดังชุมชนท่องเที่ยว บ้านบุ ของจังหวัดบุรีรัมย์  ถ้าเอ๋ยชื่อคณะลิเกนี้ ผู้คนต่างรู้จักกันทั่ว ซึ่งจะเป็นการแสดงลิเก  เป็นการผสมผสาน การแสดงและร้องเพลงเป็นภาษาท้องถิ่น กันอย่างสนุกสนาน นอกจากนั้นยังมีการแสดง “เรือมอันเร” , โจลมะม๊วด (พิธีกรรมเข้าทรง)  ชิมอาหารพื้นถิ่น ปิดท้ายด้วยการเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้าน บุ  ชมการแสดงของชุมชน และการแสดงรำวงชาวบ้านกันอย่างสนุก.

ใส่ความเห็น