ปชส.บุรีรัมย์ จัดสัมมนาสื่อฯ พร้อมจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก“โออาร์ ไทยแลนด์ กรังปรีช์ 2023”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนา การเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังปรีช์ 2023”
วันนี้ (5 ก.ย. 66) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม เดอศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นาย ปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด การสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โออาร์ ไทยแลนด์ กรังปรีช์ 2023 โดยมี พล.ต.ต. รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, นายธีรนัย นพตะลุง ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์, นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์, น.ส.ฐานิตรัชต์ เจริญศิริ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้ข้อมูลร่วมให้ข้อมูล กับสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายสื่อมวลชน ในการสร้างการรับรู้ เข้าใจ แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือ สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของจังหวัด ซึ่งในวันนี้ ได้มีการจัดการสัมมนาในประเด็น การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โออาร์ ไทยแลนด์ กรังปรีช์ 2023 ตามที่รัฐบาลไทยจับมือภาคเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ศึกสองล้อรายการใหญ่ที่สุดของโลก โมโตจีพี สนามประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังปรีซ์ 2023” ซึ่งจะชิงชัยที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง 27– 29 ตุลาคม 2566
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ซึ่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนได้มีประสบการณ์ในการจัดงานแล้ว ปีนี้ ถือว่าเห็นภาพได้ชัดเจน มีการจัดการส่วนหน้า ทั้งส่วนจราจร การดูแลความปลอดภัยที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ อย่างครอบคลุม ในทุกพื้นที่ ทั้งที่จอดรถ ทุกที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เพื่อป้องกันการโจรกรรม ส่วนการขนส่งท่าอากาศยาน จะมีการดูแลเครื่องบินส่วนตัว และรวมถึงการดูแลเรื่องค่าโดยสารรถรับจ้างรับส่งระหว่าง สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง, ท่าอากาศยาน มายังสนามแข่งขัน จะต้องระบุราคาอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องการข่าว ล่าสุดได้ไปประชุมร่วมกับรัฐบาล หน่วยข่าวกรอง สันติบาล หน่วยด้านความมั่นคง ในการติดตามเฝ้าระวังการก่อความไม่สงบ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ปกติ ส่วนการติดตามการดำเนินคดีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ด้านขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเรื่องการให้บริการประชาชนในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งการเดินทาง ที่พัก ระยะเวลาการให้บริการ จะยังคงเตรียมจัดรถ Shutter Bus เพื่อให้บริการประชาชน ตามเส้นทางจากจุดจอดรถที่กำหนดเช่นเคย โดยเบื้องต้นได้เตรียมพร้อมประสานรถระบบไฟฟ้ามาให้บริการ จำนวน 30 คัน และจะนำข้อบกพร่องในการให้บริการนักท่องเที่ยวออกจากสนามภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันมาปรับปรุงการให้บริการให้เพียงพอปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทย มีสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โมโตจีพี ไปจนถึงปี 2026 ซึ่งการจัดงานในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 178,463 คน และมีผู้รับชมการถ่ายทอดทั่วโลกมากกว่า 800 ล้านคน สร้างรายได้โดยรวมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอื่น ๆ ประมาณ 4,048 ล้านบาท ในส่วนของ Ark me ที่ดำเนินการด้วย อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง ครูนักเรียนจากมหาวิทยาราชภัฏและ (กศน) googuide รวมกว่า 800 คน ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดการอบรมอาสาสมัครแล้ว และปฏิบัติหน้าที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดและภายในสนาม และในระยะเวลาอันใกล้นี้จะได้มีการจัดอบรม Ark me เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง และขอเชิญชวน ท่านที่มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร Ark me เพื่อร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044 -666- 528
ด้านผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยอดการจองของโรงแรมในจังหวัดได้เต็มแล้ว ทางพัฒนาชุมชนได้มีการส่งเสริมโฮมเสตย์ในการรองรับนักท่องเที่ยว มีการนำหหมู่บ้านท่องเที่ยวเข้ามาให้บริการอำเภอเมือง ประโคนชัย บ้านด่าน สตึก ซึ่งจากข้อมูล พบว่า เป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ และจะมีการนำลงเฟสบุ๊ค อะไรดีบุรีรัมย์, สำนักงานพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ที่พัก ด้านการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ในปีที่ผ่านมาในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ได้มีการส่งเสริมช่องทางทางการตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อย่างการจัดจำหน่ายสินค้าของดีบุรีรัมย์ สินค้า OTOP ทั้งจำหน่ายที่สนามบิน เพื่อให้นักแข่งนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากก่อนกลับประเทศ พร้อมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และคาดว่าในปีนี้ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น จากสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่น คาดว่านักท่องเที่ยวคงเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ฝากถึงสื่อมวลชน เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแต่ละส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ที่อำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยว ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมทุกด้าน สู่โมโตจีพีที่ดีที่สุดในโลก ให้ชาวบุรีรัมย์เกิดการมีส่วนร่วม มีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ให้เกิดความประทับใจให้มากที่สุด