ปิดฉากประทับใจกีฬา “เทศบาลเมืองชุมเห็ดคัพ”ครั้ง1

วันอาทิตย์ที่ 26ธันวาคม 64เวลา 17.00 น  ณ.สนามกีฬาโรงเรียนไตรภูมิวิทยา ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธงชัย เนื่องจำนงค์ สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลเมืองชุมเห็ดคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีปิดฯ ณ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการแข่งขันกีฬา เทศบาลเมืองชุมเห็ดคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-26 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองชุมเห็ดคัพ

ฟุตบอลชาย 11 คน (รุ่นประชาชนทั่วไป)
– ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านมะค่า
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านหนองไผ่น้อย
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านชุมทอง
– รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมบ้านหนองไทรงาม
ฟุตบอลชาย 11 คน (รุ่นอาวุโส อายุ 40 ปี ขึ้นไป)
– ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านโกรกขี้หนู
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านชุมเห็ดเกษตรวิลล์
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านชุมทอง
– รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมบ้านหนองไทรงาม
วอลเลย์บอลผสม (รุ่นประชาชนทั่วไป)
– ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านหนองถนน
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านหนองไผ่น้อย
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านตราดตรวน
– รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมบ้านหนองมะค่า
เซปักตะกร้อชาย (รุ่นประชาชนทั่วไป)
– ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านสระขี้ตุ่น
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านเล็บเหยี่ยว
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านหมื่นพิทักษ์
– รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมบ้านหนองตราดน้อย
เปตองทีมผสม (รุ่นประชาชนทั่วไป)
– ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านฟันปลา
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านตราดตรวน
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านโกรกขี้หนูใหม่
– รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมบ้านยายอ่อน
รางวัลดาวซันโว
– ฟุตบอลชาย 11 คน (รุ่นประชาชนทั่วไป) ได้แก่ นายสายชล มักมีสุข ทีมบ้านมะค่า จำนวน 16 ประตู
– ฟุตบอลชาย 11 คน (รุ่นอาวุโส อายุ 40 ปี ขึ้นไป) ได้แก่ นายธิติวัฒน์ สิริพัฒนาพงษ์ จำนวน ทีมชุมเห็ดเกษตรวิลล์ จำนวน 5 ประตู
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
– ฟุตบอลชาย 11 คน (รุ่นประชาชนทั่วไป) ได้แก่ นายวีรนาม โพธิลา ทีมบ้านมะค่า
– ฟุตบอลชาย 11 คน (รุ่นอาวุโส อายุ 40 ปี ขึ้นไป) ได้แก่ นายยศกร ละมุนเมือง ทีมบ้านโกรกขี้หนู
รางวัลทีมนักกีฬาสปิริตยอดเยี่ยม
– ได้แก่ ทีมบ้านตรวดตรวน (วอลเลย์บอลผสม)