“สะพานฮักโปลงตึก” #แอ่งเล็กเช็คอิน  ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอหนองหงส์  สัมผัส!เสน่ห์ นวัตวิถีชุมชน

“สะพานฮักโปลงตึก” #แอ่งเล็กเช็คอิน  ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอหนองหงส์  สัมผัส!เสน่ห์ นวัตวิถีชุมชน

เมื่อวันที่26พฤศจิกายน 2561 นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสำอางค์ ยืนยิ่ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองหงส์ สำนักงานพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาการชุมชนอำเภอหนองหงส์ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ โครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

 

“สะพานฮักโปลงตึก” #แอ่งเล็กเช็คอิน  ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอหนองหงส์  สัมผัส!เสน่ห์ นวัตวิถีชุมชน

โดยได้รับความร่วมมือ ทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน ได้ร่วมมือ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ  ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ที่น่าสนใจ ที่จะมาเช็คอินได้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้มาพักโฮมเสตย์ ชมเสน่ห์ธรรมชาติดี (ป่าเห็ด) มีกระหรี่ใหญ่  ผ้าไหมสวย รวยพระศักดิ์สิทธิ์ (พระประทานพรศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 2,000 ปี) ชมวิถีชีวิตพี่น้องเมืองฝ้าย 4 ชนเผ่า (ลาว ไทยโคราช เขมร ส่วย) และเลือกช็อปครัวชุมชน ผักปลอดภัยที่ไม่เหมือนใคร ได้ ณ ที่นี่ที่เดียว

“สะพานฮักโปลงตึก” #แอ่งเล็กเช็คอิน  ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอหนองหงส์  สัมผัส!เสน่ห์ นวัตวิถีชุมชน

การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การชิมอาหารพื้นถิ่น ชม ชิม ใช้ ผลิตภัณฑ์ OTOP ครัวชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอำเภอหนองหงส์ จากทุกหมู่บ้านของตำบลเมืองฝ้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเมืองฝ้าย โรงเรียนบ้านฝ้าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอหนองหงส์ (กศน.) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สื่อมวลชนทุกแขนง

“สะพานฮักโปลงตึก” #แอ่งเล็กเช็คอิน  ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอหนองหงส์  สัมผัส!เสน่ห์ นวัตวิถีชุมชน

นักท่องเที่ยว+สื่อมวลชน ณ วัดบ้านฝ้าย กราบสักการะ  “หลวงพ่อประทานพร” ชมหินปลา ระฆังหิน พาชมพิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย แหล่งรวมอาริยธรรมสมัยทราวดี ชมศูนย์เรียนรู้ อบต.เมืองฝ้าย

“สะพานฮักโปลงตึก” #แอ่งเล็กเช็คอิน  ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอหนองหงส์  สัมผัส!เสน่ห์ นวัตวิถีชุมชน

พาชมพระใหญ่หนองสาม กราบไหว้ศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ศาลปู่ตาเจ้าพ่อขุนด่านศักดิ์การะหลวงปู่อำนวย เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคอิสาณ แวะสัมผัสวิถีเกษตรชุมชน พื้นที่กว่า 230 ไร่ ผู้เฒ่าผู้แก่ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล แข่งขันเรือปูนพื้นถิ่น 12 หมู่บ้าน

“สะพานฮักโปลงตึก” #แอ่งเล็กเช็คอิน  ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอหนองหงส์  สัมผัส!เสน่ห์ นวัตวิถีชุมชน

ชมการแข่งขันชกมวยทะเล 12 หมู่บ้าน ประธาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยว OTOP เดินทางโดยรถท่องเที่ยว หรรษาทัวร์ แหล่งท่องเที่ยว กะหรี่ใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว “ชิมพัน แหล่งท่องเที่ยว “บ้านฉันทอเสื่อ แหล่งท่องเที่ยว “สานระพัด” แหล่งท่องเที่ยว “ผ้าบ้านฉัน”แหล่งท่องเที่ยว “บ้านกีต้าดนตรี”ประธาน และแขกผู้มีเกียรติเดินทางไปยังจุดถ่ายภาพ

“สะพานฮักโปลงตึก” #แอ่งเล็กเช็คอิน  ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอหนองหงส์  สัมผัส!เสน่ห์ นวัตวิถีชุมชน

 

แอ่งเล็กเช็คอิน “ซุ้มผักแห่งรัก”แอ่งเล็กเช็คอิน “ซุ้มรัก ฮักแฮง แอ่งเล็กเช็คอิน ช้อปปิ้ง “ตู้เย็นบ้านฉัน แอ่งเล็กเช็คอิน “อุโมงค์แห่งรักแอ่งเล็กเช็คอิน  “สะพานฮักโปลงตึก”เชิญชม “เคโระโฮม เชิญชม “บ้านมัจฉาวาร แอ่งเล็กเช็คอิน “โคก หนอง นา โมเดล”แอ่งเล็กเช็คอิน “ป่าเห็ดชุมชนเชิญแวะ “ไส้เดือนไฮโซ”ชมการแสดง  รำอวยพร   รำออนซอนอิสาน

ใส่ความเห็น