ประธานรัฐสภามอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันนี้ (22 พ.ค.2564) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมรับมอบที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 179 ราย รักษาหายแล้ว 136 ราย อยู่ระหว่างรักษา 41 ราย เสียชีวิต แล้ว 2 ราย และมีผู้ลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนมากกว่า 400,000 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 65,724 ราย และมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุด ซึ่งระหว่างที่รอการฉีดวัคซีนนี้ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย นับว่าเป็นการป้องกันที่ดีวิธีหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ได้

CR. เพจ ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น