นักท่องเที่ยว สัมผัส!!เปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหนองหว้า  เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นบุรีรัมย์ สุดประทับใจ

วันนี้ 10 พย. 61 นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอห้วยราช เป็นประธานในพิธีเปิด“เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหนองหว้า หมู่ 2 ตำบลโคกเหล็ก” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

 OTOP นวัตวิถี บ้านหนองหว้า

แขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยว

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นำโดยนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอห้วยราช ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ไห้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้านหนองหว้าในครั้งนี้

การเลี้ยงหมูหลุม

ได้จัดให้มีตลาดแสดงสินค้าประจำชุมชน รวมถึงชุมชนใกล้เคียง เช่น ผ้าไหมทอมือ สินค้าแปรรูปจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ แหนม ขนมเทียน และขนมตดหมา รวมถึงจัดให้มีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ได้แก่ การแห่กลองยาว บายศรีสู่ขวัญ เรือมอันเร และกันตรึมพื้นบ้าน มื้อกลางวันมีการจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน ซลอเจ๊ก ผัดหมี่ และอาหารคาวหวานอีกจำนวนมาก และยังตบท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต จากวงกันตรึมชื่อดัง ยอดรัก โคกนาสาม อีกด้วย

การเลี้ยงแพะ

วิถีชาวบ้านหนองหว้า

ทอผ้าไหม

บายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว

จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของงานในครั้งนี้คือการที่ได้นำสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติไปเยี่ยมชมและรับความรู้ที่ฐานการเรียนรู้ประจำหมู่บ้านทั้ 5 ฐาน ตั้งแต่การเผาถ่านและการทำน้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงหมูหลุม การทำสารชีวภัณฑ์ และการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นที่สนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยส่งเสริมชุมชนผลิตสินค้าที่ตนถนัดและขายสินค้าอยู่ในชุมชน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมืองหลัก เมืองรอง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน
(แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิด”ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย”

ใส่ความเห็น