“เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสามแวง” เอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมตอนรับนักท่องเที่ยว

นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา

นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอห้วยราช 

เมื่อวันนี้ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมกับอำเภอห้วยราช นำโดยนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอ
ห้วยราช ได้จัดงาน “เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสามแวง” ขึ้น โดยมี
นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอห้วยราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้

เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้
ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านใหม่ หมู่ ๓” ในครั้งนี้ ได้จัดให้มี
ตลาดแสดงสินค้าประจำชุมชน รวมทั้งสินค้าจากชุมชนใกล้เคียง อาทิ ผ้าไหมทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
รวมถึงสินค้าแปรรูปจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีก
หลายรายการ เช่น รำกันตรึมพื้นบ้าน รำบายศรีสู่ขวัญ รำมะม๊วต เป็นต้น กลางวันมีการจัดเลี้ยง
อาหารพื้นบ้าน ได้แก่ แกงบุก แกงกล้วย แกงขนุน และอาหารคาวหวานอีกจำนวนมาก ตบท้ายด้วย

ตลาดแสดงสินค้าประจำชุมชน

ผ้าไหมทอมือ

มินิคอนเสิร์ตจากวงกันตรึมชื่อดัง ส่องแสง รุ่งเรืองชัย
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็คือ การที่สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติได้มีโอกาสไป


สักการะบูชาพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า ๒๐๐ ปี ณ วัดป่าเลไลย์ และกราบไหว้ขอพรจาก
“ศาลตาจ๊ะเซราะ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน แล้วยังได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ ฐานอีกด้วย
เริ่มตั้งแต่ฐานการบุฆ้องโบราณอันเป็นจุดเด่นของบ้านใหม่ ฐานการทำโลงศพโบราณ ฐานการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ฐานการทอผ้าขาวม้าลายประยุกต์ และฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จักสานของหมู่บ้าน
ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้าแล้วยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอีกด้วย

บายศรีสู่ขวัญ

 

บายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน

 

รำกันตรึมพื้นบ้าน / รำมะม๊วต

 

ใส่ความเห็น