จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจติดตามผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 

 วันนี้ (30 ธ.ค. 64) ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

 โดยภายในที่ประชุมได้มีการหารือแผนบูรณาการในการลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ  จำนวนผู้เสียชีวิต  จำนวนผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้นบนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในพฤติกรรมเสี่ยง  จำนวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตของผู้ขับขี่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิตซึ่งจะถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกราย และจำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จากการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งดัชนีความรุนแรงทั้งหมดต้องลดลง ไม่น้อยกว่า 5% หากเทียบกับช่วงปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง

นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นวันแรกของการรณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 2 รายจากพื้นที่ อำเภอคูเมือง และอำเภอบ้านกรวด ซึ่งทั้ง 2 รายประสบอุบัติเหตุจากเหตุเมาแล้วขับ ส่วนมาตรการให้บริการประชาชนที่เดินทางผ่านหรือเข้ามายังจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้ ได้มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 46 แห่งใน 23 อำเภอ เพื่อ ออกใบสั่งรวมถึงเปรียบเทียบปรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ส่วนจุดบริการประชาชน ขณะนี้มีอยู่ 16 จุดคอยให้บริการประชาชนทั้งเป็นจุดพักรถ จุดพักผ่อน รวมถึงเป็นพื้นที่ตรวจคัดกรองโรค ด้วยวิธี ATK โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ด้านพันตำรวจโทสุขุม ขันตินุกูลธานนท์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดอำนวยความสะดวกคอยบริการ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิด ส่วนมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก ขณะนี้ พบผู้กระทำผิดในข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนด 327 ราย, ขับรถย้อนศร 280 ราย, ฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร 180 ราย, ไม่มีใบอนุญาตขับขี่  1,198 ราย, ไม่คาดเข็มขัด 594 ราย, แซงในที่คับขัน 195, เมาสุรา 74 ราย, ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,586 เป็นต้น