บุรีรัมย์ร่วมกาชาดสุรินทร์มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบวาตภัย อ.ลำปลายมาศ 5 ตำบล

อำเภอลำปลายมาศ ร่วม ปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ลำปลายมาศ ที่ถูกพายุฤดูร้อนถล่มวันเดียว 5 ตำบล 18 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 100 ครัวเรือน


(18 เม.ย.61) น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย น.ส.วิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาด จ.สุรินทร์ , นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ , นายสายลม บุญหม่าน นายก อบต.โคกสะอาด และนางวันวิสาข์ โพธ์สีดี กำนันตำบลโคกสะอาด ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ ให้กับผู้ประสบวาตภัย ที่บริเวณหอประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบวาตภัยในเบื้องต้น
ซึ่งจากข้อมูลพบว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 18 หมู่บ้าน มี ต.โคกสะอาด ต.โคกล่าม ต.เมืองแฝก ต.ตลาดโพธิ์ และ ต.ผไทรินทร์ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งบ้านเรือน ยุ้งข้าว และโรงเรือนได้รับความเสียหายรวมจำนวน 100 ครัวเรือน


ด้าน น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอลำปลายมาศ กล่าวว่า การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนการซ่อมแซมบ้านก็ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ท้องที่ เร่งสำรวจประเมินค่าความเสียหาย และจัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนด้วย

ใส่ความเห็น