ชมรมชาวปักษ์ใต้บุรีรัมย์ มอบเงินและสิ่งของผ่านผู้ว่าฯบุรีรัมย์ช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้

วันนี้ (26มค.60 )เวลา 13.03 น ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าฯนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ได้รับมอบเงินและสิ่งของจากผู้บริจาคผ่านตัวแทนมาในกลุ่มของชมรมชาวปักษ์ใต้บุรีรัมย์ โดยมีประธานชมรมฯ นายวิโรจน์ ถือดำ นายสุดสาย เฮียบสุวรรณ ที่ปรึกษา นายอริย์ธัช บุญธรรม เลขาฯ นายอุทัย ชูมณี และชาวพี่น้องชาวปักษ์ภาคใต้ที่มาทำงานอยู่บุรีรัมย์ มาร่วมกันมอบเงินสิ่งของผ่านผู้ว่าฯบุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  161,665 บาท  ข้าวสาร 1,685  กิโลกรัม  70 ตัว    ด้วยชมรมฯเห็นความเดือดร้อนในจังหวัดฟื้นที่ภาคใต้ ที่ได้ประสบปัญหากับอุทกภัยน้ำท่วมจำนวนมาก เกิดความเสียหายหลายฟื้นที่ ทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เงินทอง ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า  อาหาร ยารักษาโรค และอื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีพ

ในนามของชมรมชาวปักษ์ใต้บุรีรัมย์ จึงร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอื่นๆเห็นความเดือดร้อนของ พี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ ตามกำลังศรัทธา โดยขอมอบให้ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ได้ส่งมอบให้กับประชาชนชาวภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้.

ใส่ความเห็น