ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอด 5 วัน ของ จ.บุรีรัมย์ ยังคงมีสาเหตุหลักมาจาก เมาสุรา

วันนี้ (16เม.ย.2561) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานในวันที่ 5 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาที่พบและเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ คือ เมาสุรา ทั้งผู้ขับขี่เมาสุรา และ ผู้ใช้ทางเมาสุราเดินข้ามถนน จนเป็นสาเหตุให้รถชน โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อค และ ขับรถเร็ว โดย รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ทั้งนี้ส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นน้ำสงกรานต์แต่อย่างใด แต่เป็นความประมาทเลินเล่อส่วนตัวของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกผู้ที่จะเดินทางกลับไปทำงานหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์ โดยกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถประมาทหวาดเสียว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นลง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น