จิตอาสา แรงกล้า ด้วยใจรัก หน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อชุมชน

เมื่อวันอังคารที่27 กุมภาพันธ์ พศ.2567เวลา10.00น ณ.ที่บ้านท่าสะอาดหมู่ที่1ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

นางอารีย์ เสียงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแกร่ง ได้นำชาวบ้านจิตอาสาป้องกันไฟป่า เพื่อดับไฟป่าที่ลุกไหม้บนภูเขาชื่อภูคำบกซึ่งเป็นการดับต่อเนื่องมา 3วันแล้ว แม้การเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่จะละลำบาก แต่ด้วยใจรักผืนป่าจึงได้นำชาวบ้าน ท่าสะอาด หมู่1ตำบลท่าสีดาที่มีจิตอาสา พร้อมผจญกับความลำบากเพื่อปกป้องผืนป่าสัตว์เล็กใหญ่ที่อาศัยหรือแม้กระทั้งพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเพื่อระบบนิเวศของป่าให้สมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ลดหมอกครันเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นดินและมวลพิษทางอากาศ

โดยชุมชนบ้านท่าสะอาดหมู่ที่ 1 ตำบลท่าสีดาได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าใบไม้เป็นอย่างดี เนื่องจากผืนป่าให้ประโยชน์ทั้งคนและสัตว์สิ่งมีชีวิตรวมถึงระบบนิเวศน์ คนมักจะมองข้ามลืมความสำคัญของป่า ปัจจุบันเกิดภัยธรรมชาติมากมาย ทำให้เราหรือทั่วโลกได้รับผลกระทบ โดยมีสาเหตุในการไม่ดูแลรักษาป่า นั้นเอง นางอารีย์ เสียงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านท่าสะอาดในฐานะผู้นำทีมกลุ่มจิตอาสาป้องกันไฟป่า ให้สัมภาษณ์ ในการดูแลด้วยใจรักป่าของชาวบ้านว่าป่ามีประโยชน์ในการช่วยให้ลดโลกร้อนยิ่งถ้าโลกเราปกคลุมไปด้วยสีเขียวมากเท่าไหร่อุณหภูมิจะต่ำลงเท่านั้น ป่าช่วยให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตหลากหลายพันธุ์สัตว์  เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาด้านวิชาการ ดีเยี่ยมและเป็นแหล่งป้องกันภัยทางธรรมชาติ ลดความรุนแรงของอุทุกภัย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนในอากาศ การสงเคราะห์แสงของพืช ช่วยลดก๊าซคาบอนไดออกไซด์และรับก๊าชออกซิเจนมากขึ้นไปด้วยทำให้มีอากาศ บริสุทธิ์มากขึ้นนั้นเอง นี่คือหัวใจรักป่าจิตอาสาบ้านท่าสะอาด ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จึงร่วมจิตอาสาพิทักษ์ป่าด้วยใจ

สามารถ จำปาหวาย/ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด