ไทยเตรียมตอนรับ ฝ่ายเทคนิค พร้อมเลขาฯสมาคมฟุตบอล 30 ประเทศทั่วโลก

ฟีฟ่า เลือก ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการเทคนิค และ เลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ จาก 30 ประเทศทั่วโลก

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ได้เลือกให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเทคนิค และเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ จาก 30 ประเทศทั่วโลก ( FIFA Technical Leadership Introductory Workshop for Technical Directors and Leadership collaboration with General Secretaries) ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่ง พาทิศ ศุภะพงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย ทรงยศ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการเทคนิค และ กันตพล เลิศล้ำสกุลการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิค เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการเทคนิค และ เลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ จาก 30 ประเทศทั่วโลก

สำหรับ งานสัมมนาดังกล่าว ฟีฟ่า มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้อำนวยการเทคนิค จากประเทศสมาชิกทั่วโลก เห็นถึงภาพรวมของบทบาทและหน้าที่ที่ควรจะเป็นในการพัฒนาหรือยกระดับวงการฟุตบอล และการสนับสนุนต่างๆ ที่ทางฟีฟ่ามีให้โดยการสัมมนาจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้อำนวยการเทคนิคจากประเทศสมาชิกทั่วโลก ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้อำนวยการเทคนิค และเลขาธิการสมาคมฯ

ใส่ความเห็น