ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ BOB SHOP OTOP

จังหวัดบุรีรัมย์ รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นทั่วทั้งจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวได้ชมเลือกซื้อเป็นของฝากได้ง่าย ที่ร้าน The Best Of Buriram หรือ BOB SHOP OTOP เมืองแปะ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

วันนี้( 9 ส.ค.66) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานบริษัท คณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดร้าน BOB Shop OTOP อ่านว่า (บ๊อบ ซ็อป โอ-ท๊อป) เมืองแปะ ที่บริเวณ วงเวียรรัชกาลที่ 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปและของดีขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการคัดสรรสินค้าคุณภาพ The Best Of Buriram จากผู้ผลิต 51 ราย/กลุ่ม มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจำนวน 316 รายการ ไว้จุดเดียว อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตลอดทั้งนักเที่ยวที่ไปเยือนบุรีรัมย์ ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน โดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ และ OTOP Trade จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณ

นายไมตรี โรจนสินวิไล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดเผยว่า ร้าน BOB SHOP OTOP เมืองแปะได้มีการเปิดร้านทดลองจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน มียอดจำหน่ายสะสมรวม 289,357 บาท ภายในร้านได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพมาตรฐานทั้งจังหวัดบุรีรัมย์จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 51 กลุ่ม มารวมไว้จุดเดียว ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ เป็นของฝากของที่ระลึก 316 รายการ รองรับการการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สัการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ก็จะได้แวะชมแวะซื้อได้ได้ง่าย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านชุมชนให้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น