จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (25 ก.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เทศบาลตำบลชุมเห็ด จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ตลอดทั้งประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ที่ลำห้วยชุมเห็ด (หมู่บ้านออมทรัพย์ พาวิลเลี่ยน) ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่งพื้นที่ช่วยกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำที่มีปริมาณหนาแน่น กีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืช ตามแนวลำห้วยชุมเห็ดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยใช้กำลังคนและเครื่องจักร และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลายี่สกจำนวน 150,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ใส่ความเห็น