อนาคตการศึกษาไทย ทอดผ้าป่าจ้างครูมาสอน ภาคเอกชนเร่งฟื้นฟู

มูลนิธิภาคเอกชน จัดมหกรรมรักศรัทราวิชาการ ส่งเสริมเยาวชนระดับประถม เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ประธานมูลนิธิเผยการศึกษาไทยอยู่ในข่ายอนาถา 40 ปีที่ผ่านมายังเห็นถึงปัจจุบันคือการตั้งกองผ้าป่านำเงินมาจ้างครูสอนเด็ก

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานมูลนิธิ”อาณัตพลซารัมย์”ได้ออกมาเปิดเผย หลังเดินทางมาเป็นประธานการจัดงาน”มหกรรมรักศรัทธาวิชาการ”และการลงนามร่วมกัน 3 หน่วยงานคือท้องถิ่น ราชการ และภาคเอกชน ที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ว่า

กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมของการทำให้บ้านเมืองให้น่าอยู่ ซึ่งในความจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย จึงจะสามารถทำบ้านเมืองให้น่าอยู่ได้

สิ่งที่เกิดขึ้นจนเป็นความน่าอนาถใจ คือยุคการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังมีภาพครูต้องไปทำผ้าป่ามา”จ้างครูสอน”เพิ่มแทบไม่น่าเชื่อว่าในยุคประเทศนี้ยังมีแบบนี้ให้เห็น ซึ่งมันน่าจะหมดไปจากที่เคยเกิดขึ้นมากว่า 40 ปีที่ผ่านมา แล้วเราจะไปพึ่งอะไรเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทย

ตนในฐานะประธานมูลนิธิ”อาณัตพลซารัมย์”หรือลูกเติ้ง จึงมีแนวคิดที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน คือมูลนิธิฯที่ตั้งขึ้นมา ช่วยเหลือในด้านการศึกษา นายกอบต. หรือนายกเทศบาล จะต้องเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษา ทั้ง 3 หน่วยงานจะต้องหาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียน พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เด็กนักเรียนรู้ถึงแก่นแท้ของการศึกษากับชีวิตความเป็นจริง

เช่นค่าของฝุ่นละอองในอากาศ ที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงงานน้ำตาล จะทำอย่างไรที่ไม่ให้เกษตรกรเผาอ้อย จะมีบทลงโทษอย่างไร ขึ้นอยู่กับการกำหนดของ 3 หน่วยงานที่ทางมูลนิธิ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้

เพื่อให้ท้องถิ่นตระหนักมากขึ้น ไม่ควรจะยึดติดกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว ควรจะมุ่งเน้น 3 อย่างคือสุขภาพ,อาชีพ,และการศึกษา นายโสภณ …กล่าว

ใส่ความเห็น